Операційні ризики

Послуги

Операційні ризики

Компанія «Делойт» допомагає організаціям змінювати способи залучення працівників, встановлення відносин з третіми сторонами, використання технологій, даних, бізнес-процесів і контролів для управління операційними ризиками і підвищення ефективності організації. Розробка комплексних стратегічних рішень для управління операційними ризиками дозволяє організаціям приймати найвигідніші бізнес-рішення.

Наші послуги:

  • Внутрішній аудит – ми допомагаємо поліпшити відповідність законодавчим нормам, а також трансформувати функцію внутрішнього аудиту для забезпечення кращого внутрішнього контролю та ефективності процесів. Ми надаємо допомогу вже наявним відділам внутрішнього аудиту в розробці та підтримці їхньої стратегії, мети, моделей ресурсозабезпеченості та технологій.
  • Підтвердження достовірності інформації – ми пропонуємо спеціалізовані аудиторські послуги у сфері інформаційних технологій з метою зменшення ризиків та реалізації інструментів управління, інструменти аналітичного аналізу даних, а також надання незалежного гарантування з метою забезпечення комплексного управління ризиками.
  • Забезпечення відповідності корпоративним та етичним цінностям – ми допомагаємо організаціям оцінити та виокремити цінності, погляди, настрої та покращити розуміння культури ризиків, щоб узгодити її зі стратегією та комерційною практикою.
  • Комплексне управління ризиками підприємства – ми здійснюємо управління ризиками, що виникають внаслідок дій третіх сторін (пов’язані з аутсорсингом, ліцензуванням, роботою інших бізнес-партнерів) для збільшення ефективності бізнесу, модернізації інформаційних технологій і оптимізації ліцензійних витрат, а також оптимізації ланцюгів постачання.
  • Операційні ризики і трансформація – ми допомагаємо клієнтам трансформувати відносини з третіми сторонами та працівниками, змінювати способи використання інформаційних технологій та даних, підвищувати ефективність наявних бізнес-процесів і контролів з метою покращення оперативного управління організацією.
  • Управління ризиками, пов’язаними з використанням інформаційних технологій та обміном даних – ми допомагаємо клієнтам отримувати максимальну користь від використання сучасних технологій передачі та обміну даних, а також краще управляти наявними технологіями за допомогою ризик-орієнтованих інструментів, консультування та віддаленого управління.
  • Управління ризиками даних – ми консультуємо клієнтів стосовно розвитку та розповсюдження технологій захисту та управління даними, поглиблення розуміння бізнес-процесів та підвищення ефективності прийняття рішень шляхом оптимізації ідентифікації, отримання, використання та розпізнавання даних.

Контакти

Єгор Григоренко

Єгор Григоренко

Партнер, керівник консалтингу, управління ризиками

Єгор Григоренко – партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні. Має понад 20 років досвіду у галузі консалтингу та фінансових послуг. До «Делойт» Єгор працював... Більше