Послуги

Послуги з управління ризиками

Послуги з управління ризиками, які надає компанія «Делойт» в Україні, охоплюють готові рішення й методології у сфері аналізу й оцінки ризиків, підготовки звітності з ризиків та управління даними про ризики. Ми сприяємо компаніям у розробці, впровадженні та удосконаленні їхньої інфраструктури (процеси, дані, технології), яка перебуває під впливом конкретних ризиків (наприклад, у сфері корпоративного управління, стратегії, планування, операційної діяльності, інфраструктури, відповідності вимогам і підготування звітності). Послуги також охоплюють аналітичні методи аналізу даних, що дозволяє здійснювати безперервний моніторинг ризиків, створення можливостей для управління даними та розвиток ключових показників ефективності.

Ми працюємо з організаціями з метою впровадження системи моніторингу схильності компаній до ризику, а також створити відповідні структури управління ризиками в межах усього підприємства. Фахівці компанії «Делойт» в СНД можуть допомогти з розробкою стратегічного підходу до управління ризиками, яке водночас відповідатиме очікуванням керівництва і надавати рішення для управління ризиками та дотримання нормативних вимог.

Оцінка, моніторинг та управління ризиками

Послуги з оцінки, моніторингу та управління ризиками спрямовані на розробку, впровадження та вдосконалення конкретних можливостей у сфері управління ризиками, а саме: 

  • Управління ризиками та засобів моніторингу 
  • Політик і процедур у сфері управління ризиками
  • Виявлення ризиків та підтримку під час оцінки ризиків
  • Програм для самооцінки ризиків та їхнього контролю
  • Аналітичних даних про ризики

Оцінка, моніторинг та управління ризиками

Послуги з проведення порівняльного аналізу системи управління ризиками допомагає клієнтам у здійсненні оцінки й порівняльного аналізу системи управління ризиками щодо відповідності вимогам регулюючих органів та очікуванням галузі.

Порівняльний аналіз системи управління ризиками

Послуги з оцінки процесів та систем управління ризиками допомагають клієнтам під час проведення оцінки ефективності та результативності процесів управління ризиками.

Процеси та системи управління ризиками

Послуги з підготування звітності з ризиків і моніторингу спрямовані на допомогу клієнтам у побудові документального та послідовного процесу підготування звітності для керівництва компанії та регулюючих органів.

Звітність з ризиків і моніторинг

Послуги з впровадження систем управління ризиками і навчання спрямовані на допомогу компаніям у розробці та проведенні різноманітних навчальних програм у сфері управління ризиками для менеджерів і персоналу, залучених у процесах управління ризиками.

Впровадження систем управління ризиками і навчання персоналу

Ради директорів реагують на зростання ризиків

Міжнародний огляд комітетів з управління ризиками

Ради директорів докладають значних зусиль для виконання своїх зобов'язань з контролю над ризиками в складних умовах. У більшості галузей спостерігаються стрімкі зміни у сфері регулюючого законодавства, що може істотно відрізнятися в різних країнах. Інвестори, аналітики і громадськість, так само як і кредитори, контрагенти та інші зацікавлені особи, вимагають більшої прозорості щодо ризиків та управління ними. Ради директорів розмірковують не лише над тим, якими будуть наміри контролюючих органів, але і про те, які підходи до контролю ризиків справді працюють.

Натисніть тут, щоб ознайомитися з інформацією більш докладно.

Внутрішній журнал

Враховуючи підвищену увагу до необхідності прогнозування та управління ризиками у динамічному та невизначеному середовищі, ради директорів, керівники вищої ланки та комітети з аудиту, управління ризиками та дотримання відповідності вимогам прагнуть краще зрозуміти більш широкий спектр фактичних чи потенційних ризиків, що загрожують їхнім компаніям, а також рівень ефективності інфраструктури з контролю, управління ризиками та дотримання відповідності вимогам. Саме з цією метою компанія «Делойт» у Люксембурзі вирішила присвятити свій третій випуск Внутрішнього журналу тим багатьом професіоналам, які працюють у сфері контролю, управління ризиками, дотримання відповідності вимогам і внутрішнього аудиту.

Внутрішній журнал. Випуск 3