management consulting,consulting,consulting firm

Послуги

Консалтинг

Інновації, трансформація та лідерство відбуваються у багатьох напрямах. Здатність вирішувати складні питання є надзвичайно важливою. Разом ми можемо допомогти вам сформувати бачення вашого бізнесу, досягти поставлених цілей та управляти господарською діяльністю незалежно від ринку, на якому ви конкуруєте, завдяки використанню хмарних та когнітивних технології на всіх етапах: від розробки стратегії до її впровадження.

Ця пропозиція є частиною напряму «Делойт», що поєднує технології та креативність для створення більш міцного зв'язку між клієнтами й бізнесом.

У сучасному світі розробка простих рішень вимагає наявності комплексних зв'язків. За кожною ідеєю, кожним інноваційним продуктом і кожним новим досягненням стоять люди та технології, які працюють разом.

У «Делойт» ми застосовуємо ці зв'язки в інноваційних конфігураціях для задоволення потреб вашого бізнесу.

Ми вважаємо, що постійний розвиток і трансформація є запорукою процвітання в епоху докорінних технологічних змін. Це основний принцип, що лежить в основі наших провідних послуг із розробки стратегій та цифрових трансформаційних рішень.

Наші фахівці надають послуги найвищого рівня якості та розробляють креативні підходи до вирішення бізнес-завдань клієнтів. Це є частиною нашої унікальної пропозиції «Формування бачення, досягнення цілей, управління бізнесом» (Imagine, Deliver, Run) – комплексний, адаптивний та всеохопний процес трансформації бізнесу.

Це керована машинами трансформація із людиноцентричним баченням.

Це процвітання компанії у найближчому майбутньому та адаптація до змін у довгостроковій перспективі. І це означає ніщо інше, як переосмислення поняття «можливо».

Іншими словами, ми допомагаємо вам сформулювати бачення вашого бізнесу, досягати поставлених цілей та управляти майбутнім вашої компанії.

Консалтингові послуги «Делойт» зосереджено на п'яти основоположних елементах організації 21 століття:


Стратегія, аналітика та операції злиття й поглинання

Із поширенням цифрових і когнітивних технологій, що змінюють глобальне бізнес-середовище, принципово важливого значення набуває здатність випереджати зміни шляхом розробки власної стратегії та впровадження сучасних цифрових рішень. Наші фахівці допоможуть вам на шляху до досягнення сталого успіху за допомогою засобів, основаних на використанні даних, стратегічного прогнозування, використання когнітивних і роботизованих рішень та інших важливих інструментів для формування чіткого бачення, підвищення результатів діяльності та оптимізації процесів у межах всієї організації.

Наші спеціалісти, що володіють глибокими знаннями й досвідом у сфері злиття й придбання та корпоративної реструктуризації, нададуть вам підтримку протягом усього процесу: від попереднього планування та проведення комплексної перевірки до трансформації під час і після проведення операцій злиття та поглинання із забезпеченням результатів, на які очікують зацікавлені сторони та акціонери.


Взаємодія з клієнтами та маркетингова діяльність

Маркетинг перетворився на ключову бізнес-функцію, що відіграє важливу роль у забезпеченні подальшого зростання й досягненні успіху. Наші спеціалісти зі взаємодії з клієнтами та маркетингу знають як допомогти керівникам компаній збалансувати та інтегрувати широкий спектр завдань, що охоплюють цифрові інновації, обслуговування та досвід клієнтів, рекламну діяльність тощо. Наші інноваційні цифрові рішення та стратегії на основі аналітичних даних ґрунтуються на баченні можливостей для налагодження відносин й утримання залучених клієнтів і забезпечення сталого розвитку.


Основні бізнес-процеси

Унікальні знання та практичний досвід спеціалістів «Делойт» допоможе вам удосконалити бізнес-процеси й трансформувати можливості вашої компанії. Чи то ви прагнете досягти підвищення показників ефективності, підвищити якість надання послуг, здійснити міграцію до хмарного середовища чи то розробити нові продукти, наші фахівці нададуть вам підтримку під час впровадження та оптимізації необхідних рішень. Ми пропонуємо рішення, що враховують потреби галузей, таких як охорона здоров'я, банківська сфера, страхування, роздрібна торгівля щоб існуючі та нові компанії мали можливість бути на крок попереду.


Human Capital

«Делойт» вірить, що персонал – джерело успішності компанії. Ця концепція здається простою, проте в умовах динамічності робочого середовища, появи новітніх технологій та технічних засобів реалізувати її досить складно. Наші рішення у сфері трансформації HR функції допоможуть вам використати можливості цифрових технологій для переосмислення потенціалу людини.

За допомогою наших послуг та рішень у сфері управління персоналом, зокрема підвищення ефективності працівників, прогнозування майбутніх потреб організацій у трудових ресурсах, адаптація працівників до організаційних змін та забезпечення цифрового досвіду персоналу, ми допоможемо побудувати робоче середовище майбутнього.


Технології та ефективність процесів

Фахівці «Делойт» у галузі технологій та ІТ є галузевими лідерами у сфері технологічної трансформації компаній. Забезпечте найвищу рентабельність інвестицій у нові технології вклавши кошти у розробку досконалої стратегії, проектування, впровадження й оптимізацію систем і програмних рішень, що сприятимуть підвищенню ефективності ваших працівників.

Ми співпрацюємо з провідними постачальниками технологій для забезпечення стратегічного й швидкого переходу до нових систем як на рівні всього підприємства, так і окремих функцій, таких як фінанси, управління у сфері ІТ та ланцюг постачання.

Контакти

Єгор Григоренко

Єгор Григоренко

Партнер, керівник консалтингу, управління ризиками

Єгор Григоренко – партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні. Має понад 20 років досвіду у галузі консалтингу та фінансових послуг. До «Делойт» Єгор працював... Більше