European tax survey: The benefits of stability

Аналіз

Опитування щодо оподаткування в європейських країнах: переваги стабільності

Які виклики постають перед керівниками податкових департаментів через вплив внутрішніх та зовнішніх умов? Які юрисдикції вважаються найбільш складними для бізнесу? В яких країнах Європи стає легше вести бізнес? Дослідження охоплює близько 1000 компаній.

Європейські директори з питань оподаткування «прагнуть податкової визначеності»: вони вказали на ті аспекти податкової системи, які їм хотілося би вдосконалити.

Згідно з результатами нового дослідження компанії «Делойт», директори з питань оподаткування з найбільших європейських компаній хочуть більш чітко розуміти майбутнє фінансових режимів, у яких вони працюють, а також прагнуть спрощення законодавчих вимог.

Консультаційна фірма зазначила, що 44% опитаних директорів компаній основним фактором, що міг би підвищити привабливість податкового законодавства у їхній країні, називають відчуття визначеності щодо майбутнього.

Водночас 36% респондентів зазначили, що найкраще на податкову привабливість могло би вплинути створення простішої податкової системи.

Страхи щодо невизначеності

Майже дві третини респондентів (61%) вважають, що високий рівень невизначеності щодо національної системи оподаткування є основним фактором, який стримує їхні можливості ведення бізнесу в Європі.
Тому ключовою проблемою респонденти назвали повсякчасні зміни законодавства та відсутність загальнодоступних рекомендацій з боку податкових органів.

Стабільність «залишається пріоритетом»

За словами Ендрю Ходжа, керівника податкового департаменту компанії «Делойт» у Великобританії, головним пріоритетом для директорів є стабільне податкове законодавство. Він додав: «Вони не люблять невизначеності та називають повсякчасні зміни законодавства тією проблемою, над вирішенням якої потрібно працювати, щоб підвищити конкурентоспроможність країн».

Великобританія та Нідерланди отримали найкращі оцінки

За даними компанії «Делойт», найбільш привабливими податковими юрисдикціями Європи з точки зору інвестування є Великобританія та Нідерланди. Ці країни підтримали, відповідно, 31% та 40% директорів.
Пан Ходж відзначив: «І Великобританія, і Нідерланди доклали значних зусиль, щоб привабити міжнародні компанії, і, здається, їм це вдалося. Причому прогнозованість та стабільність відіграють у цьому випадку не меншу роль, аніж ставки податку».

Інші результати дослідження компанії «Делойт» свідчать про те, що 51% директорів ще не отримували вимог обґрунтувати перед внутрішніми зацікавленими особами податкові стратегії, які вони розробили, а 67% не пояснювали свої стратегії зовнішнім зацікавленим сторонам.

Однак дослідження виявило, що західноєвропейські компанії працюють в умовах більшого тиску, ніж компанії з країн Східної Європи. Зокрема, оподаткування стає ключовою темою громадського обговорення та вивчення у Великобританії та Франції.

Опитування щодо оподаткування в європейських країнах: переваги стабільності
Чи була корисною ця інформація?