Стаття

Податкове законодавство України у сфері надання ІТ-послуг

Дослідження IT Ukraine

16 лютого 2016 року

Оподаткування у разі придбання ІТ-послуг у юридичних осіб або фрілансерів, розташованих на території України

Наведені нижче норми стосуються лише тих ІТ-послуг, які було придбано у юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або окремого фрілансера. Відповідні норми не відносяться до ситуацій, коли український постачальник послуг провадить свою діяльність через особу, зареєстровану в іншій країні, із залученням юридичної особи в Україні, як субпідрядника.

  • ІТ-послуги, придбані безпосередньо у юридичної особи, розташованої на території Україні

Якщо клієнт є юридичною особою-нерезидентом, ІТ-послуги, як правило, не підлягають оподаткуванню ПДВ, оскільки відповідно до українського законодавства місцем постачання послуг вважається не територія Україні, а місце розташування клієнта. Зокрема, це стосується послуг з дослідження і розробки, тестування програмного забезпечення, обробки даних, надання консультацій з питань інформатизації та виконання суміжних функцій.

  • ІТ-послуги, придбані у незалежних підрядників (фрілансерів), розташованих на території України

Ці послуги також не підлягають оподаткуванню ПДВ. Українські фрілансери, як правило, є платниками єдиного податку і, таким чином, несуть відповідальність за сплату єдиного податку, ставка якого, починаючи з 1 січня 2016 року становить 3%-5% від суми їх заробітку.

Однак іноземні клієнти можуть зіткнутися з проблемами, пов’язаними з оподаткуванням, через відсутність гнучкості методів оплати. Наприклад, досі є неможливим використання платіжної системи PayPal для переказу грошових коштів резиденту України (очікується, що це обмеження буде знято цього року).
 

Оподаткування юридичних осіб-резидентів

Компанії, які було створено в Україні у формі дочірніх підприємств іноземних компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, нестимуть відповідальність за сплату податків на території України.

Як правило, витрати на заробітну плату становлять найсуттєвішу статтю витрат для українських ІТ-компаній (до 50% від загального обсягу витрат компанії). Податок на заробітну плату складається з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – «єдиний соціальний внесок»), що починаючи з 1 січня 2016 року становить 22% (як правило, нараховується на суму чистої заробітної плати) і податку на доходи фізичних осіб («ПДФО»), що встановлено на рівні 18%.

Незважаючи на високі ставки податку, податкова база для єдиного соціального внеску обмежується сумою у розмірі приблизно 34 500 гривень (приблизно 1 300 доларів США станом на лютий 2016 року). Також тимчасово було запроваджено загальнодержавний військовий збір у розмірі 1,5%, який стягується з усіх виплат заробітної плати. Військовий збір застосовується до валової суми, на яку не було встановлено верхньої межі.

Прагнучи скоротити ці витрати, багато компаній замість штатних працівників наймають на роботу фрілансерів. Таким чином можна досягти зниження податкового навантаження на заробітну плату приблизно до 3,5%-5,5% (залежно від розміру єдиного соціального внеску фрілансера). Однак така структуризація вимагатиме ретельного податкового та правового аналізу.

Більшість послуг, що надаються дочірнім підприємством для материнської компанії, не підлягатимуть оподаткуванню ПДВ на території України, оскільки місце постачання таких послуг розташовано поза межами України.

Крім того, послуги з розробки програмного забезпечення в межах території України звільняються від оподаткування ПДВ. Ця спеціальна пільга діятиме до 1 січня 2023 року. Таким чином, компанії користуються сприятливою ставкою ПДВ на більшість своїх послуг. Оподаткування ПДВ може вплинути лише на пов'язані з наданням ІТ-послуг витратами, такими як оренда офісу тощо.

Ставка податку на прибуток підприємств становить 18%. Зазвичай такі види бізнесу працюють застосовуючи метод «витрати плюс», тому маржа, яку зароблятимуть ІТ-компанії, підлягатиме оподаткуванню за ставкою 18%.

На додаток до зазначеного вище, українські компанії несуть відповідальність за дотримання регулятивних вимог, спрямованих на боротьбу проти ухилення від сплати податків, а саме валютного контролю та правил трансфертного ціноутворення (TЦ):
- Валютний контроль: 75% надходжень в іноземній валюті має бути конвертовано в українську гривню.
- Правила ТЦ: у разі якщо операції компанії підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням , компанія повинна підготувати звіт про контрольовані операції та надати на запит податкових органів документацію з ТЦ.

У разі якщо щорічний обсяг доходів з реалізації ІТ-компанії (або будь-якої іншої компанії) не перевищує 5 мільйонів гривень (приблизно 193 000 доларів США станом на лютий 2016 року), компанія може бути зареєстрована як платник єдиного податку. Платники єдиного податку замість податку на прибуток підприємств сплачують єдиний податок у розмірі 3% або 5% (залежно від режиму оподаткування ПДВ). До платників єдиного податку не застосовуються правила TЦ. Крім того, податки на заробітну плату, які сплачує роботодавець, є значно нижчими за нормативні ставки.

 

1 Послуги з розробки програмного забезпечення охоплюють розробку операційних систем, розважальних та/або навчальних комп'ютерних програм або їх компонентів, веб-сайтів, надання інших онлайн-послуг, а також розробку криптографічних засобів захисту інформації.

2 Операції компанії з пов'язаними сторонами підпадають під контроль ТЦ, якщо будуть виконані такі умови:

  • щорічний дохід платника податку перевищує 50 мільйонів гривень;
  • обсяг операцій з контрагентами перевищує 5 мільйонів гривень.
Чи була корисною ця інформація?