Послуги

Послуги у сфері митної справи

Консультування з митних питань:

1. Консультування з митних питань під час виходу на український ринок, структурування імпортних та експортних операцій з метою оптимізації процесів і митних платежів:
 • аналіз бізнес-моделі для ведення зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; пошук та пропозиції щодо оптимальної бізнес-моделі для ведення такої діяльності;
 • допомога у виборі митних процедур з метою оптимізації митних платежів (мито, ПДВ, акцизний податок);
 • аналіз зовнішньоекономічного контракту з метою виявлення (для цілей) податкових та митних наслідків.
2. Консультування з питань митної вартості, зокрема аналіз структури та методів визначення митної вартості, співвідношення правил трансфертного ціноутворення та митної вартості:
 • консультації з питань включення тих чи інших складових до митної вартості товарів залежно від умов зовнішньоекономічної операції;
 • перевірка правильності визначення митної вартості товарів та обраного методу;
 • допомога в підготовці додаткових документів у разі наявності ризику того, що сторони зовнішньоекономічної операції – пов’язані особи;
 • консультації з питань зміни митної вартості з метою попередження ризику коригування митної вартості митними органами.
3. Аналіз правильності класифікації товарів:
 • перевірка правильності обраного коду товару згідно із Законом України «Про Митний тариф України»;
 • допомога у виборі коду товару, якщо має місце складний випадок класифікації (товар може бути класифіковано в двох товарних позиціях), із застосуванням основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД.
4. Консультування з питань застосування преференційного режиму з метою оптимізації митних платежів:
 • консультації щодо можливості застосування певного преференційного режиму (роз’яснення умов преференційного режиму);
 • допомога у відновленні преференційного режиму шляхом направлення запитів до митних органів.

Митний аудит:

1. Перевірка діяльності компанії на предмет дотримання митного законодавства, ідентифікація митних ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації.
2. Митна експертиза об’єкта інвестування (due diligence) в межах комплексної перевірки:
 • аналіз митної політики компанії у період перевірки, ефективність процесів у відділі ЗЕД компанії;
 • аналіз підходу компанії до визначення митної вартості товарів та перевірка правильності її розрахунку;
 • аналіз правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
 • аналіз підходу компанії до визначення країни походження товарів (застосування преференційного режиму, перевірка сертифікатів походження товарів);
 • аналіз правильності застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
 • перевірка товаросупровідних документів за зовнішньоекономічними операціями.

Супровід компанії під час отримання статусу АЕО, а також окремих спрощень та транзитних спрощень:

 • аналіз бізнес-процесів і процедур у сфері ЗЕД для перевірки відповідності компанії критеріям надання спрощень;
 • надання рекомендацій щодо впровадження необхідних процедур та вдосконалення наявних для відповідності критеріям надання спрощень;
 • заповнення заявок та анкети самооцінки для отримання спрощень;
 • консультування компанії під час проведення оцінювання відповідності критеріям надання спрощень.

Контакти

Василь Дробот

Василь Дробот

Директор, податково-юридичний департамент

Василь має більше 10 років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на проведенні податкової діагностики, податкових аудитів та оглядів, супроводі компаній під час перев... Більше