Рішення

Консультаційні послуги для інвестора: податкова діагностика (due diligence) та податкове структурування

Послуги направлені на допомогу інвестору, щоб визначити ефективні з податкової точки зору механізми інвестицій в Україну та захист іноземних інвесторів від податкових ризиків при придбанні компанії в Україні

Консультаційні послуги для інвестора містять:

 • податкову діагностику (due diligence) – перевірку діяльності компанії для виявлення та мінімізації податкових ризиків, що включає:
  • огляд фінансової та податкової звітності компанії;
  • перевірку правильності нарахування основних видів податків в Україні, включно з податком на прибуток, ПДВ, податком з доходів нерезидена, податками та обов’язковими внесками на доходи фізичних осіб, інше;
  • огляд ключових методів управління податковим навантаженням компанії;
  • огляд ключових типових і нестандартних операцій компанії та аналіз повноти й правильності їхнього податкового обліку;
  • огляд податкових звільнень та пільг і підтвердження права компанії на їхнє використання;
  • аналіз операцій з пов’язаними сторонами та нерезидентами;
  • аналіз податкових активів та податкових знижок і підтвердження права компанії на їхнє використання;
  • виявлення ризиків майбутніх донарахувань податків, оцінка їхнього рівня та суми можливих донарахувань податків і штрафів та надання рекомендацій інвестору щодо запланованого придбання та мінімізації таких ризиків у подальшому.

 

Інші консультаційні послуги для інвестора:

 • податкове структурування:
  • аналіз юридичної структури інвестора та компанії, що придбається;
  • рекомендації щодо ефективної з податкової точки зору структури угоди, яка б дозволяла:
   • ефективне придбання компанії або залучення фінансування;
   • ефективні механізми розподілу прибутку для інвестора;
   • ефективні стратегії виходу – майбутнього продажу компанії або залучення додаткових інвесторів;
  • рекомендації щодо зміни операційної структури компанії для цілей мінімізації податкових ризиків (за потреби).
  • Перевірка трансакційних угод щодо купівлі компанії та рекомендації щодо їхніх доповнень для цілей захисту інвестора від податкових ризиків.
  • Інші консультаційні послуги, включно з:
   • аналізом податкових наслідків щодо запланованих операцій інвестора (нерезидента) в Україні;
   • рекомендаціями щодо альтернативних можливостей для створення діяльності в Україні та оцінкою ключових переваг і недоліків з точки зору оподаткування.

Контакти

Василь Дробот

Василь Дробот

Директор, податково-юридичний департамент

Василь має більше 10 років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на проведенні податкової діагностики, податкових аудитів та оглядів, супроводі компаній під час перев... Більше