Рішення

Діагностика ризиків, пов’язаних з новими вимогами регулюючих органів

Зміни у внутрішньому законодавстві України та за кордоном можуть створювати різноманітні ризики для бізнесу, включно з оскарженням можливості застосування пільг, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування. Наша команда допоможе визначити такі ризики та мінімізувати або усунути їх

Податкові органи в усьому світі все більше уваги приділяють боротьбі зі зловживаннями, пов’язаними з отриманням податкової вигоди під час здійснення міжнародних операцій. Як на національному, так і на міжнародному рівні впроваджуються вимоги щодо протидії таким зловживанням, у зв’язку з чим актуальні раніше механізми та звичні підходи до податкового планування втрачають свою привабливість.

У світлі змін в законодавстві та практиці вкрай необхідно вчасно визначати й нівелювати податкові ризики, що можуть постати перед бізнесом, включно з оскарженням можливості застосування пільг, передбачених положеннями угод про уникнення подвійного оподаткування тощо.

Команда міжнародного оподаткування «Делойт» надає своїм клієнтам широкий обсяг послуг, серед яких:

  • діагностика нинішньої організаційної структури бізнесу на предмет наявних податкових ризиків, базуючись на чинному законодавстві, міжнародних договорах, стандартних практиках ОЕСР, плані BEPS, «деофшоризаційних» законодавчих ініціативах, міжнародних ініціативах з обміну інформацією, банківських практиках CRS/FATCA, європейських директивах стосовно протидії відмиванню коштів, оцінці впливу DAC6 тощо;
  • рекомендації щодо необхідного рівня присутності («substance») компанії в іноземній юрисдикції, як з точки зору відповідності місцевому законодавству, так і для мінімізації ризику відмови в застосуванні пільгових ставок податку на репатріацію відповідного доходу;
  • рекомендації щодо підвищення міжнародної податкової моделі;
  • допомога у підготовці «захисного файлу» (зважаючи на вимоги щодо бенефіціарного власника доходу та/ або тесту на основну мету).

Контакти

Андрій Серветник

Андрій Серветник

Партнер, податково-юридичний департамент

Андрій Серветник – партнер податково-юридичного департаменту. Андрій працює в «Делойт» з 2002 року та очолює практики з міжнародного оподаткування та оподаткування фізичних осіб. Також він керує напря... Більше

Наталя Руденко

Наталя Руденко

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Наталя Руденко – старший менеджер податково-юридичного департаменту, група міжнародного оподаткування; адвокат. Досвід у сфері корпоративного права та міжнародного оподаткування для місцевих і міжнаро... Більше

Марія Сибирякова

Марія Сибирякова

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Марія приєдналася до Делойт в 2010 році та має значний досвід у сфері українського та міжнародного оподаткування. Вона є юристом за освітою та спеціалізується на наданні консультацій з реструктуризаці... Більше