Рішення

Податковий огляд діяльності

Податковий огляд діяльності – це послуга перевірки дотримання підприємством податкового законодавства та виявлення податкових ризиків. Проекти реалізуються за допомогою перевірки податкової звітності та її звірки з даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також перевірки первинних документів

Консультаційні послуги з податкового огляду за визначений період містять:

  • перевірку правильності відображення та обліку окремих статей звіту про фінансові результати та фінансовий стан Компанії (доходів і витрат, необоротних активів, кредиторської заборгованості, резервів тощо);
  • зведення показників декларацій з ПДВ та податку на прибуток з даними бухгалтерського обліку (інших податків на запит клієнта);
  • перевірку правильності розрахунку податкової бази з урахуванням постійних і тимчасових різниць;
  • перевірку правильності розрахунку податкових зобов’язань з доходів нерезидентів з джерелом походження з України;
  • перевірку на вибірковій основі первинних документів, які підтверджують основні операції Компанії;
  • перевірку методології податкового обліку з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску по основних операціях;
  • надання коментарів на поточні податкові питання, що виникають під час податкового огляду і стосуються його періоду й предмету.

Під час перевірки, зокрема, здійснюється аналіз операцій з точки зору трактування податковими органами, перевіряються прецеденти в базі судових рішень.

За результатами перевірки надається детальний звіт з описом і оцінкою рівня ризиків та рекомендаціями щодо усунення або мінімізації рівня виявлених податкових ризиків.

Контакти

Сергій Онищенко

Сергій Онищенко

Директор, податково-юридичний департамент

Сергій має більше десяти років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на податкових аудитах та оглядах, супроводі компаній під час перевірок податковими органами, пере... Більше

Андрій Поліщук

Андрій Поліщук

Директор, податково-юридичний департамент

Андрій має більше 12 років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу та спеціалізується на роботі з компаніями різних секторів економіки, але в першу чергу – в сфері технологій та торгівлі. А... Більше

Василь Дробот

Василь Дробот

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Василь має більше восьми років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на проведенні податкової діагностики, податкових аудитів та оглядів, супроводі компаній під час п... Більше