Рішення

Податковий огляд діяльності

Податковий огляд діяльності – це послуга перевірки дотримання підприємством податкового законодавства та виявлення податкових ризиків. Проєкти реалізуються за допомогою перевірки податкової звітності та її звірки з даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також перевірки первинних документів

Консультаційні послуги з податкового огляду за визначений період містять:

  • перевірку правильності відображення та обліку окремих статей звіту про фінансові результати та фінансовий стан компанії (доходів і витрат, необоротних активів, кредиторської заборгованості, резервів тощо);
  • зведення показників декларацій з ПДВ та податку на прибуток з даними бухгалтерського обліку (інших податків на запит клієнта);
  • перевірку правильності розрахунку податкової бази з урахуванням постійних і тимчасових різниць;
  • перевірку правильності розрахунку податкових зобов’язань з доходів нерезидентів з джерелом походження з України;
  • перевірку на вибірковій основі первинних документів, які підтверджують основні операції компанії;
  • перевірку методології податкового обліку з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску по основних операціях;
  • перевірку методології складання звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (MCAA CRS), укладеної відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах;
  • коментарі на поточні податкові запитання, що виникають під час податкового огляду і стосуються його періоду й предмета.

Під час перевірки, зокрема, здійснюється аналіз операцій з точки зору трактування податковими органами, перевіряються прецеденти в базі судових рішень.

За результатами перевірки надається детальний звіт з описом і оцінкою рівня ризиків та рекомендаціями щодо усунення або мінімізації рівня виявлених податкових ризиків.

Контакти

Василь Дробот

Василь Дробот

Директор, податково-юридичний департамент

Василь має більше 10 років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на проведенні податкової діагностики, податкових аудитів та оглядів, супроводі компаній під час перев... Більше