Рішення

Податкова реформа 2020: готуємося завчасно

23 травня 2020 року набрав чинність Закон України №466-IX (законопроєкт 1210), який змінює правила оподаткування в Україні.

Закон №466-IX імплементує в податкове законодавство інструменти протидії агресивному податковому плануванню (BEPS), а також оновлює систему адміністрування і сплати окремих податків загалом. Обговорюється продовження законотворчої роботи та наступні кроки щодо зміни податкового законодавства. Через це новий закон називають початком податкової реформи.

Зміни суттєво впливають на міжнародні бізнес-групи, транскордонні операції українського бізнесу, а у певних випадках ‒ і на власників бізнесу.

Дізнайтесь, що змінюється та як «Делойт» може допомогти:

(натисніть на зображення для отримання детальнішої інформації)

Кого стосується: платників податку на прибуток.

Що змінюється: звужується база для розрахунку ліміту процентних витрат (п. 140.2 Податкового кодексу), обмеження застосовується до операцій з резидентами та нерезидентами, незалежно від пов’язаності з платником податку (зокрема до витрат в операціях з інститутами спільного інвестування).

Потрібно доводити, що витрати в операціях з нерезидентами мають ділову мету.

Як «Делойт» може допомогти:

• Податкове моделювання.
• Розробка варіантів зміни структури фінансування для досягнення помірного рівня податкового навантаження на групу.
• Підготовка «захисного файлу» з аргументами (доказами) наявності ділової мети операції.

Кого стосується: фізичних та юридичних осіб, які є контролерами (бенефіціарами) іноземних компаній.

Що змінюється: нерозподілений прибуток іноземних компаній може оподатковуватись в Україні за ставкою 18% на рівні українського бенефіціара бізнесу.

Потрібно декларувати частки в іноземних компаніях, фондах, трастах та щорічно готувати звітність щодо КІК. На вимогу податкових органів потрібно подавати аудиторський висновок щодо фінансової звітності КІК, а в окремих випадках – документацію з трансфертного ціноутворення щодо операцій КІК між собою та з іншими нерезидентами.

Як «Делойт» може допомогти:

• Аналіз поточної структури для ідентифікації КІК та оцінки впливу правил КІК на податкове навантаження групи.
• Підготовка звітності щодо КІК, податкової декларації для фізичних осіб (контролерів КІК).
• Консультації з питань реструктуризації (ідентифікація «активних»/«пасивних» КІК), податкове моделювання.
• Супровід безподаткової ліквідації КІК.
• Міграційні послуги (зміна податкової резидентності фізичної особи).

Кого стосується: резидентів, які здійснюють виплату доходу, що оподатковується податком на доходи нерезидентів.

Що змінюється: сплата податку на дивіденди, проценти, інші виплати нерезидентам за стандартною ставкою (15%) замість зниженої ставки, передбаченої відповідною конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, якщо буде доведено, що структура/операція спрямована переважно на отримання податкової вигоди в Україні (тест основної мети). Крім того, деталізовано вимоги до бенефіціарного власника доходу.

З 1 грудня 2019 року в Україні набула чинності багатостороння конвенція MLI. Протягом 2019 року було ратифіковано низку протоколів, що вносять суттєві зміни до чинних податкових конвенцій з країнами, які використовуються міжнародними групами для здійснення прямих інвестицій та надання боргового фінансування в Україну.

Як «Делойт» може допомогти:

• Тестування структури на відповідність новим умовам, допомога в реструктуризації (спрощенні) структури.
• Підготовка «захисного файлу» (аргументація та захисна стратегія у разі виникнення спору з податковими органами щодо можливості застосування пільг за конвенцією).

Кого стосується: платників податку на прибуток.

Що змінюється: запроваджується нова звітність з ТЦУ: майстер-файл (для груп з консолідованою виручкою від 50 млн євро) та звіт у розрізі країн (для груп з консолідованою виручкою від 750 млн євро). У податківців буде інформація про весь ланцюг створення доданої вартості в групі, розподіл податкового навантаження між компаніями групи в усіх країнах.

До дивідендів прирівнюються виплати нерезидентам в господарських операціях на неринкових умовах, а також окремі виплати, пов’язані з поверненням інвестицій за межі України (зменшення статутного капіталу, вихід учасника української компанії). Платники податку на прибуток сплачують 15% податок на доходи нерезидентів на виплати, прирівняні до дивідендів.

Як «Делойт» може допомогти:

• Структурування внутрішньогрупових операцій з урахуванням правил ТЦУ.
• Підготовка трьох ключових звітностей з ТЦУ.

Кого стосується: нерезидентів, які купують або продають частки в іноземних компаніях, які опосередковано володіють нерухомістю в Україні.

Що змінюється: 15% податок на доходи нерезидентів утримується в операціях з продажу часток в іноземних компаніях, які отримують вартість переважно за рахунок нерухомого майна, що розташоване в Україні (крім компаній, акції яких обертаються на визнаній біржі). Податок сплачує продавець, а якщо у продавця-нерезидента немає в Україні представництва, податок утримує покупець.

Як «Делойт» може допомогти:

• Податково-юридичне структурування угод з придбання нерухомості.

Кого стосується: нерезидентів, які ведуть або планують вести господарську діяльність на території України.

Що змінюється: розширюється визначення постійного представництва відповідно до моделі ОЕСР. З’являється процедура, за якою податківці можуть самостійно взяти на облік нерезидента, який веде діяльність, що має ознаки постійного представництва, але ухиляється від обов’язку зареєструвати його.

Як «Делойт» може допомогти:

• Аналіз присутності та діяльності в Україні, оцінка ризиків.
• Підготовка звітності та консультаційний супровід постійних представництв нерезидентів.

Контакти

Андрій Серветник

Андрій Серветник

Партнер, податково-юридичний департамент

Андрій Серветник – партнер податково-юридичного департаменту. Андрій працює в «Делойт» з 2002 року та очолює практики з міжнародного оподаткування та оподаткування фізичних осіб. Також він керує напря... Більше

Василь Дробот

Василь Дробот

Директор, податково-юридичний департамент

Василь має більше 10 років досвіду в наданні послуг з податкового консалтингу. Він спеціалізується на проведенні податкової діагностики, податкових аудитів та оглядів, супроводі компаній під час перев... Більше

Марія Сибирякова

Марія Сибирякова

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Марія приєдналася до Делойт в 2010 році та має значний досвід у сфері українського та міжнародного оподаткування. Вона є юристом за освітою та спеціалізується на наданні консультацій з реструктуризаці... Більше