Рішення

Перехід з П(С)БО на МСФЗ

Перехід з П(С)БО на МСФЗ – це комплексна послуга з підтримки підприємства на всіх етапах переходу на нові бухгалтерські стандарти. Послуга надається спільно з командою аудиторів та спеціалістів у сфері консалтингу

Підтримка переходу на нові стандарти надається у вигляді:

  • оцінки застосовності критеріїв обов’язкового переходу згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та визначення дати переходу;
  • визначення основних різниць між П(С)БО та МСФЗ, підготовки порівняльної таблиці з аналізом ефекту виявлених різниць для цілей податку на прибуток на ПДВ, оцінки наслідків за ПДВ та податком на прибуток у момент переходу і в наступних звітних періодах;
  • оцінки необхідності перегляду облікової політики та розробки облікової й податкової політики за новими стандартами;
  • зміни процесів з формування фінансової звітності – розробка рекомендацій щодо проведення коригувань помісячно, поквартально або ж у кінці року;
  • розробки плану переходу на нові стандарти – розрахунок початкових залишків на дату переходу;
  • супроводу під час переходу на нові стандарти і допомоги під час підготовки і подачі податкової та фінансової звітності за новими стандартами.

Під час надання послуги, зокрема, здійснюється:

  • перевірка/розробка методології і проформ розрахунку МСФЗ-коригувань, в т.ч. на дату переходу;
  • написання технічних завдань і супроводження внесення змін до ІТ-системи;
  • перевірка/розробка регламенту бізнес-процесів для цілей підготовки звітності згідно з МСФЗ (включно з бізнес-процесами, що стосуються нових стандартів МСФЗ: 9, 15, 16);
  • проведення тренінгів/воркшопів для співробітників щодо застосування положень МСФЗ.