Enterprise Applications

Послуги

Корпоративні прикладні програми

Інформаційні системи для ухвалення раціональних управлінських рішень

Сьогодні все менше компаній  обходиться без автоматизованих систем управління ресурсами підприємства на кшталт ERP, CRM, SCM, SNO, EAM або MES. Ці системи сприяють досягненню інформаційної управлінської культури, що не лише забезпечує раціоналізацію та оптимізацію поточної діяльності, але й  уможливлює перехід до управління, орієнтованого на ваші цілі.

Наша група з впровадження/підтримки прикладних програм працює з потужними компаніями СНД в різних галузях промисловості. Це – визнані експерти з постачання та впровадження рішень, наданих провідними світовими розробниками корпоративних прикладних програм.

Прикладні програми компанії Oracle для бізнесу відомі в усьому світі своєю ефективністю і функціональністю. Інтегровані прикладні програми для бізнесу компанії Oracle– ефективний інструмент для операційного управління, оптимізації процесів, фінансового планування, бюджетування та консолідації фінансової звітності.

Усе більше компаній вважає, що корпоративні прикладні програми стають надзвичайно важливими для провадження їхньої діяльності. Інтеграція ключових бізнес-функцій і даних, забезпечених такою інтеграцією, обумовлює інформаційну культуру управління, вдосконалює поточні процеси, завдяки чому майбутні цілі можуть бути чіткими, та зумовлює досягнення стратегічних результатів.

SAP