Послуги

Технології та ефективність процесів

Для досягнення максимальної віддачі та цінності від інвестицій у фінанси, ланцюги постачання та інформаційні технології необхідне цілісне уявлення про ключові елементи операційної моделі — від стратегії до розробки бізнес-процесів і впровадження технологій.

Динамічність сучасних організацій прямо залежить від динамічності технологічних систем, які підтримують і поліпшують їхні бізнес-функції. Технології повинні виконувати значно більше функцій, ніж автоматизація та пришвидшення здійснення операцій; вони повинні бути двигуном, що забезпечує функціональну досконалість, а також фактором, що сприяє інноваціям і довгостроковому зростанню.

Фахівці «Делойт» у галузі ІТ і технологій є лідерами в допомозі клієнтам протягом усього життєвого циклу впровадження — від розробки стратегії та проєктування до розгортання й оптимізації. Вони допомагають клієнтам досягти віддачі й цінності від інвестицій як для компанії загалом, так і для конкретних функцій в організації, від ІТ до фінансів і ланцюга постачання.

Наш набір передових рішень у сфері Фінансів і ефективності процесів надає професіоналам у галузі фінансів інтелектуальні інструменти й рекомендації для управління труднощами в роботі та використання ідей для підвищення прибутковості та зростання.

Нарешті, фахівці «Делойт» у галузі Ланцюгів постачання та мережі поставок допомагають компаніям управляти й оптимізувати продуктивність ланцюжка поставок у часи цифрових зрушень для підвищення продуктивності трансформацій. Наші послуги й рішення дають змогу здійснювати повну модернізацію та автоматизацію на основі даних, змінюючи виробництво, логістику, дистрибуцію, управління життєвим циклом продукції та відповідні функції мережі поставок у широкому спектрі галузей.