Energi | Deloitte Norge

Energi

For virkelig å forstå oljeindustriens utfordringer, er opplevd erfaring en nødvendighet. Vi tilbyr både den erfaringen og kompetansen du trenger for å lykkes.

Tjenester

Oil & Gas Consulting

Your preferred partner in building the foundation for a high performance oil and gas business

Tjenester

Boring og Brønn

Kostnadene øker parallelt med at effektiviteten går ned. Boreeffektivitet er redusert med opptil 50% på norsk sokkel siden årtusenskiftet. Dette samtidig som kostnadsnivået årlig har økt med opp mot 10%. Man betaler altså dobbelt så mye. Og det for et dårligere produkt. Hva kan gjøres?

Tjenester

Prosjekter og feltutvikling

I Deloitte jobber vi med alle ledd av verdikjeden for å bedre fremdrift og redusere kostnader relatert til prosjektutbygging.

Tjenester

Oljeservice

I Deloitte jobber vi med alle leverandører til olje og gass industrien; seismikkselskapene, engineeringmiljøene, EPC leverandørene, utstyrsleverandørene og oil field service selskapene.

Tjenester

Operations

Sikker og lønnsom produksjon over tid er en utfordring med lave oljepriser. I Deloitte bistår vi med både radikal og inkrementell forbedring og nytenkning innen drift, vedlikehold og modifikasjoner.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Svenn Erik Edal

Partner | Deloitte Norway

Innsikt

Talentutfordringen i olje- og gassektoren

Datadrevet planlegging av arbeidsstyrken vinner innpass