Energy & Resources

For virkelig å forstå oljeindustriens utfordringer, er opplevd erfaring en nødvendighet. Vi tilbyr både den erfaringen og kompetansen du trenger for å lykkes.

Deloitte på innsiden

Deloitte Oil & Gas Industry Group

Bli kjent med Deloittes bransjegruppe for olje og gass

Innsikt

Talentutfordringen i olje- og gassektoren

Datadrevet planlegging av arbeidsstyrken vinner innpass

Tjenester

Oil & Gas Consulting

Your preferred partner in building the foundation for a high performance oil and gas business

Tjenester

Drilling & Wells

Supporting efficient and safe well delivery with a foundation of Drilling and Wells processes and management tools

Tjenester

Field Development Projects

Advising our clients on world class project delivery

Tjenester

Field Operations

Getting the building blocks for a safe and efficient operations in place

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Svenn Erik Edal

Partner and head of the Oil & Gas industry group