Energy & Resources

For virkelig å forstå oljeindustriens utfordringer, er opplevd erfaring en nødvendighet. Vi tilbyr både den erfaringen og kompetansen du trenger for å lykkes.

Deloitte på innsiden

Deloitte Oil & Gas Industry Group

Bli kjent med Deloittes bransjegruppe for olje og gass

Innsikt

Trading up

Fere trender vil føre til innovasjon i energibransjen

 

Innsikt

Regjeringens forslag til oppfølging av Reiten-utvalget

Den 15. april 2015 har regjeringen sendt ut sine forslag til oppfølging av Reiten-utvalgets utredning «Et bedre organisert strømnett».

Analyse

2014 global risk survey

What’s your company’s reputation worth? More than 300 business executives from around the world say a company’s reputation is a priceless asset that should be protected as if it’s a matter of life and death, because from a business and career perspective, that’s exactly what it is.

Tjenester

Oil & Gas Consulting

Your preferred partner in building the foundation for a high performance oil and gas business

Tjenester

Drilling & Wells

Supporting efficient and safe well delivery with a foundation of Drilling and Wells processes and management tools

Tjenester

Field Development Projects

Advising our clients on world class project delivery

Tjenester

Field Operations

Getting the building blocks for a safe and efficient operations in place

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Svenn Erik Edal

Partner and head of the Oil & Gas industry group

Innsikt

Talentutfordringen i olje- og gassektoren

Datadrevet planlegging av arbeidsstyrken vinner innpass