Financial Services | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Financial Services

Våra experter inom finansiell verksamhet erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till banker, värdepappersbolag, pensions- och försäkringsbolag samt kapitalförvaltare. Bredden på våra tjänster och vår branschkompetens tillåter oss att förstå och möta våra klienters unika behov.

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Technology

Affärsverksamhet med stöd av rätt teknologi

Tjänster

Informationssäkerhet

Vem tar del av din information?

Kontakt

Victor Kotnik

Managing Partner | Consulting

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Patrick Honeth

Partner | Bank- och värdepapper

Kontakt

Lars Franck

Partner | Internationell företagsbeskattning

Kontakt

Ylva Hestréus

Partner | Moms

Kontakt

Henrik Nilsson

Partner | Försäkring