Financial Services

Våra experter inom finansiell verksamhet erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till banker, värdepappersbolag, pensions- och försäkringsbolag samt kapitalförvaltare. Bredden på våra tjänster och vår branschkompetens tillåter oss att förstå och möta våra klienters unika behov.

Insikter

EU-domstolens dom i Skandia-målet

Onsdag den 17 september 2014 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Skandia-målet. Domstolen tar här ställning till hur transaktioner mellan huvudkontor och filial ska hanteras momsmässigt när en av etableringarna ingår i en momsgrupp. 

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Trender

Teknologitrender 2013 inom försäkring

Vi undersöker hur fem krafter samverkar och kontrollerat motverkar varandra

Trender

2014 Property and Casualty Insurance Industry Outlook

Trender för sakförsäkringar

Tjänster

Digital Enterprise

Vi gör er redo för den digitala transformationen

Insikter

Thriving in the age of data

Maximera värdet av er datainformation

Insikter

Big Data

Dags att tillämpa ”Lean” inom finansiell verksamhet

Tjänster

Informationssäkerhet

Vem tar del av din information?

Tjänster

Governance, Risk & Compliance

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad

Perspektiv

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister 

Tjänster

Technology

Affärsverksamhet med stöd av rätt teknologi

Insikter

Bitcoin: The New Gold Rush?

Bitcoin, along with other cryptocurrencies, may have implications not only for the technology industry, where much of the current action is concentrated, but also other industries from retail businesses to financial services.

Kontakt

Elisabeth Werneman

Partner | Ansvarig Financial Services

Kontakt

Victor Kotnik

Managing Partner | Consulting

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Patrick Honeth

Partner | Bank- och värdepapper

Kontakt

Lars Franck

Partner | Internationell företagsbeskattning

Kontakt

Ylva Hestréus

Partner | Moms

Kontakt

Michael Bernhardtz

Partner | Riskhantering och Internrevision

Kontakt

Henrik Nilsson

Partner | Försäkring

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu