Benchmark Study on Non-performing Bank Loans

Uvid

Benchmark studija o nenaplativim bankarskim kreditima u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Tržište nenaplativih kredita Centralne i Istočne Evrope na svom vrhuncu? Visoko dinamično tržište s promjenjivim fokusom

Kao vodeći savjetnik za nenaplative kredite u Centralnoj Evropi, Deloitte je stekao značajno iskustvo na području razduživanja i transakcija kreditnim portfolijima banaka te je dobio značajan uvid u razvoj tržišta kreditnih portfolia i ključnih pokazatelja nenaplativih kredita.

O istraživanju

Šesto izdanje naše studije pokrilo je Baltičku regiju (Estoniju, Letoniju, Litvaniju), Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Ukrajinu, a u njemu smo istražili tržište duga Centralne i Istočne Evrope, pružajući pregled nedavne dinamike tržišta.

Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta nenaplativih kredita značajno se povećavala na Sredozemlju i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Slično kao i 2016. godine, poboljšanje makroekonomskih pokazatelja i oporavak tržišta nekretnina, ostali su glavni pokretači prodaje tzv. loših kredita u Centralnoj i Istočnoj Evropi u 2017. godini. Pristup povoljnom finansiranju doprinio je povećanju finansijskih kapaciteta investitora, čime je potaknuta potražnja. Što se tiče ponude, regulatorne i lokalne vlasti na mnogim su područjima razvile mjere kako bi potaknule finansijske institucije na prodaju kritične imovine kao i neoperativne aktive. Investitori, koji već posjeduju kapacitete potrebne za servisiranje i koji su stekli iskustvo u servisiranju portfolia u regiji, imaju veće šanse za uključivanje u transakcije trgovanja nenaplativim kreditima.

S druge strane, Deloitte očekuje da će u narednim godinama, zbog smanjenja obima transakcija, u Centralnoj i Istočnoj Evropi doći do smanjenja broja novih investitora. Također, iznosi paketa koji se nude u Sredozemnoj regiji uveliko nadmašuju iznose onih u Centralnoj i Istočnoj Evropi, zbog čega su privlačniji globalnim igračima.

Zaključci:

  • Prodaja nenaplativih kredita ostaje najčešća opcija za smanjenje opterećenja među igračima bankarske industrije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta nenaplativih kredita značajno se povećavala na Sredozemlju i u Srednjoj i Istočnoj Evropi, potičući prodaju kritične imovine.
  • Nominalna vrijednost prodanih loših kreditnih plasmana u 2016. je dosegla nešto više od 7 milijardi sklopljenih aranžmana u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a povećana aktivnost na tržištu duga nastavila se i u 2017. godini. Najaktivnija tržišta, s najvećim vrijednostima prodanog portfolia posljednjih godina bile su Rumunija, Mađarska, Hrvatska, kao i Slovenija.
  • Nakon što je značajan broj korporativnih nenaplativih kredita prodat, došlo je do značajnog smanjenja ponude pa su neki investitori preusmjerili svoj interes prema hipotekama stanovništva.
  • Dok se u 2018. godini očekuje porast aktivnosti na područjima u kojima su vrijednosti korporativnih nenaplativih kredita i dalje relativno visoke, sazrijevanje tržišta vjerojatno će voditi ka prodaji mješovitih i maloprodajnih hipotekarnih dugova.
  • Aktivnost tržišta nenaplativih kredita u Centralnoj i Istočnoj Evropi vjerojatno će se postupno smanjivati u godinama koje slijede, a očekuje se da će se tržišta ovih kredita u zemljama Sredozemlja aktivirati i privući značajniji fokus investitora. Međutim, očekuje se da će se aktivirati tržišta Bosne i Hercegovine i Ukrajine, jer je aktivnost na njima do nedavno bila slaba.
  • Paralelno s usporavanjem nekoliko regionalnih tržišta nenaplativih kredita, obavljanje kreditnih transakcija i poslova s bankarskim subjektima vjerojatno će doprinijeti kontinuiranoj konsolidaciji fragmentiranog tržišta Centralne i Istočne Evrope.

Istražite najnovije trendove u Deloitteovom Izvještaju o nenaplativim kreditima u Centralnoj i Istočnoj Evropi (PDF, 2.5 MB)

Saopštenje za javnost

Tržište neprihodujućih kredita Centralne i Istočne Evrope na svom vrhuncu?

Više

Sve u svemu, aktualni tržišni moment koji prevladava u regiji centralne i istočne Evrope daje priliku i prodavačima i kupcima nenaplativih kredita da zaključe uspješnu transakciju prodaje portfolia s maksimiziranom vrijednošću.“

- Sabina Softić, partnerica odgovorna za usluge revizije za Adriatic regiju

Tržište nenaplativih kredita srednje i istočne Europe na svom vrhuncu? Visoko dinamično tržište s promjenjivim fokusom

Preuzmite prethodna izdanja