Saopštenja za javnost

Tržište neprihodujućih kredita Centralne i Istočne Evrope na svom vrhuncu?

Ukupni volumen neprihodujućih kredita u sektoru fizičkih lica u Bosni i Hercegovini je smanjen za 8% u odnosu na prethodnu godinu

Sarajevo, 6. marta 2018. - Deloitteov izvještaj o neprihodujućim bankovnim kreditima (NPL), objavljen po šesti put, pruža pregled glavnih dešavanja u bankarskom sektoru Centralne i Istočne Evrope, analizira razvoj ključnih pokazatelja NPL-ova, kao i dinamiku tržišta kreditnih portfolija. Novost je da ovogodišnji izvještaj obuhvaća analizu još dvije zemlje, Bosnu i Hercegovinu i Ukrajinu, povećavajući obim studije na 14 zemalja.

U Bosni i Hercegovini je ukupni volumen NPL-ova u sektoru fizičkih lica smanjen za 8,0%, dok je udio NPL-a zabilježio smanjenje sa 9,7% u 2015. godini na 8,6% u 2016. godini. Prema podacima CBBiH, ovo poboljšanje uglavnom je rezultat trajnog otpisa neprihodujućih kredita i ukidanja operativne dozvole za rad jednoj banci na tržištu. Udio NPL-ova u sektoru pravnih lica također je smanjen s 17,2% u 2015. godini na 15,3% u 2016. godini, uglavnom zahvaljujući tome što je banka kojoj je ukinuta dozvola, izostavljena iz izvještaja.

Stabilnost bankarskog sektora Bosne i Hercegovine je definitivno ojačana u 2016. godini zahvaljujući modernizaciji i prilagođavanju lokalne bankarske regulative regulativi Europske unije.

Dok se u regiji Centralne i Istočne Evrope broj prodatih nekvalitetnih kreditnih plasmana popravio u 2016. godini (na osnovu javno dostupnih informacija), sa nominalnom vrijednošću od nešto više od 7 milijardi EUR sklopljenih aranžmana, povećana aktivnost na tržištu duga se nastavila i u 2017. godini. Najaktivnija tržišta Centralne i Istočne Evrope sa najvećim vrijednostima portfolija prodatog u posljednjim godinama su Rumunija, Mađarska, Hrvatska, kao i Slovenija. Iako su korporativni neprihodujući krediti još uvijek najčešći oblik trgovine portfolija zajmova, neki investitori su svoju pažnju preusmjerili na stambene hipotekarne kredite.

Posmatrajući dvanaest zemalja unutar regije Centralne i Istočne Evrope (isključujući BiH i Ukrajinu) koje pokriva Deloitteov izvještaj, vrijednost neprihodujućih kredita se znatno smanjila, tako da je u 2015. godini ona iznosila 51 milijardu EUR u odnosu na 44 milijarde EUR u 2016. godini. Zajedno sa BiH i Ukrajinom, vrijednost neprihodujućih kredita je iznosila 61 milijardu EUR u regiji Centralne i Istočne Evrope sa krajem 2016. godine. Na ukrajinski bankarski sektor su snažno uticali neprihodujući kreditni plasmani koji su se akumulirali tokom ekonomske i političke krize.

Sabina Softić, partnerica odgovorna za usluge revizije za Adriatic regiju, opisala je poziciju regije na sljedeći način: "Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta NPL-ova značajno se povećavala u Centralnoj i Istočnoj Evropi i u regiji Sredozemlja. Slično kao i 2016. godine, poboljšanje makroekonomskih uslova, kao i porast tržišta nekretnina, ostali su glavni pokretači prodaje neprihodujućih kredita u regiji Centralne i Istočne Europe u 2017. godini. Pristup povoljnom finansiranju doprinio je povećanju finansijskih kapaciteta investitora, čime je potaknuta potražnja. Što se tiče ponude, regulatorne i lokalne vlasti su na mnogim područjima razvile mjere kako bi primorale finansijske institucije da prodaju kritične imovine kao i vanposlovne aktive. Investitori koji već posjeduju potreban kapacitet za servisiranje i koji su stekli iskustvo u servisiranju portfolija u regiji Centralne i Istočne Europe imaju veće šanse da budu uključeni u transakcije trgovanja NPL-ovima kako bi povećali svoj portfolij koristeći prednosti koje proizilaze iz ekonomije obima. Sa druge strane, Deloitte očekuje da će u narednim godinama broj novih investitora u regiji Centralne i Istočne Europe biti ograničen zbog smanjenja obima transakcija. Pored toga, veći paketi se nude na prodaju u Sredozemnoj regiji u poređenju sa porfolijem kojim se trguje na tržištu duga Centralne i Istočne Europe, a koji su privlačniji za mnoge međunarodne investitore, te se očekuje da će se fokus takvih investitora preusmjeriti prema navedenim regijama u narednim godinama. Sve u svemu, aktuelni tržišni moment koji preovladava u regiji Centralne i Istočne Europe daje priliku i prodavcima i kupcima NPL-a da završe uspješnu transakciju prodaje portfolija sa maksimiziranom vrijednošću.“

Deloitte predviđa da će prodaja neprihodujućih kredita i dalje ostati najčešća opcija za smanjenje opterećenja među igračima bankarske industrije u regiji Centralne i Istočne Europe u 2018. godini. Međutim, uzimajući u obzir broj transakcija korporativnih NPL-ova koje su obavljene u skoroj prošlosti, porast prodaje stambenih hipotekarnih portfolija je očekivan u mnogim zemljama. Investitori su već uložili značajna sredstva u mađarsko tržište. Na duže staze, očekuje se da će se aktivnosti tržišta NPL-ova u Centralnoj i Istočnoj Europi postepeno smanjivati jer će aktuelne banke smanjiti vrijednost postojećih neprihodujućih plasmana na održivi nivo. Deloitte također predviđa da će se aktivnost sekundarnih tržišta NPL-ova povećati u narednim godinama. Osim toga, očekuje se da će porasti tržište transakcija prihodujućih bankovnih kredita (PL) i poslova sa bankarskim subjektima u skladu sa dugo očekivanom konsolidacijom razdvojenih bankarskih tržišta Centralne i Istočne Europe.

Deloitte je vodeća savjetodavna firma kada se radi o savjetovanju u vezi sa transakcijama kreditnog portfolija na globalnom nivou, u Europi i regiji Centralne i Istočne Evrope. U proteklim godinama, Deloitte je provodio projekte smanjenja zaduženosti i transakcije kreditnog portfolija banaka koje prelaze vrijednost od 500 milijardi eura na globalnom nivou, kako na strani prodavca, tako i na strani kupaca. U protekle četiri godine, Deloitte je pružao savjetovanje svojim klijentima u vezi sa projektima smanjenja zaduženosti i transakcijama kupoprodaje kreditnog portfolija, koji obuhvataju više od 6 milijardi eura sredstava širom regije Centralne i Istočne Evrope.

Sabina Softić, partnerica odgovorna za usluge revizije za Adriatic regijuUroš Kalinić, direktor u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja
Sabina Softić, partnerica odgovorna za usluge revizije za Adriatic regiju
Je li Vam ovo bilo korisno