Company growth outlook | CFO Survey | Deloitte Central Europe

Uvid

Izgledi za rast kompanija

Istraživanje stavova finansijskih direktora 2021

Izgleda da su finansijski direktori ove godine optimističniji u pogledu svojih finansijskih izgleda i nivoa zaposlenosti.

Ključni nalazi

  • Skoro polovina ispitanih finansijskih direktora (47%) je optimistično u pogledu finansijskih izgleda svojih organizacija, dok je samo njih 23% pesimistično.
  • 35% finansijskih direktora očekuje porast operativne marže i gotovo isti procenat predviđa da će ona ostati na istom nivou.
  • Procenat finansijskih direktora koji predviđaju porast prihoda u 2021. godini (53%) je nešto niži, za 7pp nego u 2020. godini.

Finansijski izgledi

Ove godine, 47% finansijskih direktora se osjeća optimističnije u pogledu svojih finansijskih izgleda. Finasijski direktori iz EU i eurozone dijele sličan nivo optimizma. U 2019. godini ,38% finansijskih direktora u evrozoni reklo nam je da su optimisti u pogledu finansijskih izgleda za njihove kompanije. Ovaj nivo optimizma je pao na 28% 2020. godine, a zatim je porastao na 45% 2021. Sličan obrazac optimizma postoji i među zemljama EU.

Prihodi i operativne marže

Udio finansijskih direktora koji predviđaju porast prihoda ove godine (53%) je za 7pp niži nego 2020. Također, postoji silazni trend u većini industrija koje smo ispitivali (osim za prirodne nauke i prerađivačku industriju) a sektor tehnologije, medija i telekomunikacija doživljava najveći pad neto bilansa (sa 69% u 2020. na 31% u 2021).

Isti procenat ispitanika dijeli mišljenje po pitanju operativnih marži koje će preduzeća postići u narednih 12 mjeseci, njih 35% očekuje da će se operativne marže povećati, i gotovo isti procenat predviđa da će ostati na istom nivou, a 31% predviđa da će se smanjiti.

Dodatne teme koje su obuhvaćene u ovom poglavlju izvještaja:

  • CAPEX izgledi
  • Nezaposlenost
  • Servisiranje duga
  • Strateški prioriteti
  • Nivoi zaduženosti