Deloitte COVID-19 odgovor – Pravna perspektiva

Uvid

Deloitte COVID-19 odgovor

Pravna perspektiva

Iako se trenutna situacija prouzrokovana virusom COVID-19 brzo razvija i mijenja, Deloitte tim je prisutan u punom kapacitetu i spreman da pomogne svojim klijentima.

Uprkos izazovima i specifičnostima trenutne situacije, naš tim će i dalje nastaviti pružati usluge najvišeg kvaliteta, te ćemo se svakodnevno truditi da opravdamo uspjeh već realizovanih i ukazano povjerenje planiranih aktivnosti.

Na globalnom nivou, vlade dinamično reaguju na posljedice pandemije, aktivno najavljujući pravne mjere za podršku kompanijama i pojedincima. U želji da budete pravovremeno informisani kredibilnim i provjerenim informacijama u tom kontekstu, pokrenuli smo mikrostranicu pod nazivom Legal Perspectives (Pravne Perspektive).

Deloitte Legal Perspectives mikrostranica

Na mikrostranici Legal Perspectives pronaći ćete sažetak pravnih mjera koje su najavile vlade, poput mjera iz oblasti radnog prava, zakona koji se odnose na državnu pomoć, rješavanje sporova, privatnost podataka i informacije o klauzuli “više sile” i MAC klauzuli, kao i opće mjere (npr. karantin i pravila socijalnog distanciranja). Stranica, također, sadrži detalje o pomenutim mjerama u preko 60 zemalja. Da biste dobili pristup web lokaciji i informacijama, molim Vas da ispunite kratki obrazac za pristup mreži.

Deloitte COVID-19 pravni hub

Posjetite http://www.deloitte.com/legalCOVID za najnoviji Deloitte Legal sadržaj koji će vam pomoći da efektivno reagujete, oporavite se i napredujete nakon pandemije COVID-19.

Je li Vam ovo bilo korisno