Novosti

Vlada iznijela prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, ožujak 2020.

Vlada je tijekom sjednice od 17. ožujka 2020. godine iznijela prijedlog mjera koje bi trebale pomoći hrvatskoj ekonomiji u oporavku od negativnih posljedica pandemije koronavirusa. Mjere su u nadležnosti 8 ministarstava, a usmjerene su na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta.

Predložene porezne mjere uključuju:

 • Odgodu plaćanja obveze poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa. Provedba ove mjere omogućit će se izmjenom Općeg poreznog zakona temeljem kojeg će ministar financija donijeti provedbene mjere izmjenom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Prema informacijama iz Vlade, predloženo razdoblje odgode je 3 mjeseca, s mogućnošću produljenja na dodatna 3 mjeseca, a može se odobriti i obročna otplata poreznih obveza koje su dospjele za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Za detaljnije provedbene informacije, uključujući potvrdu prvog razdoblja za koje će odgoda biti odobrena, čeka se objava pravilnika. Na tako odobrenu odgodu plaćanja i obročnu otplatu ne obračunavaju se kamate i zastara ne teče; 
 • Fizičkim osobama omogućuje se ranije izvršenje povrata više uplaćenog poreza na dohodak i prireza. U skladu s trenutno važećim propisom povrat poreza po privremenim poreznim rješenjima izdanim u posebnom postupku tijekom lipnja tekuće godine za prethodnu godinu vršio se nakon isteka roka za prigovor, a što je u pravilu bilo tijekom mjeseca kolovoza. Postupak povrata se mijenja na način da će se povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza vršiti već prilikom dostave poreznih rješenja uz zadržavanje roka za pravo na prigovor. Ova mjera će omogućiti isplatu povrata poreza na dohodak fizičkim osobama za 2019. godinu u pravilu tijekom lipnja 2020. godine; 
 • Primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica utjecaja aktualnih događaja neće se smatrati primicima po osnovi samostalne djelatnosti (neće biti oporezivi porezom na dohodak od samostalne djelatnosti); 
 • Prihodi koji nastanu temeljem potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica utjecaja aktualnih događaja neće biti oporezivi prihodi u smislu poreza na dobit.

Vlada je također iznijela prijedlog sljedećih financijskih mjera:

 • Odobravanje beskamatnih zajmova općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata;
 • Reprogramiranje postojećih kredita (uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita) te uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata HBOR-a i poslovnih banaka po postojećim plasmanima;
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, u suradnji s poslovnim bankama;
 • Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u, u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza;
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza na način da se u prihvatljive korisnike uključi i sektor turizma, gospodarski subjekti koji vrše posredan izvoz ili su dobavljači izravnih izvoznika;
 • Mjera uvođenja stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca; 
 • Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine; 
 • Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza;
 • Uvođenje dodatnog grace perioda od 3 godine za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja; 
 • Pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz moratorij na rate zajmova, uvođenje specijalnih kreditnih linija, niže kamatne stope i garancije; 
 • Interventni otkup viškova u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji, voćarstvu i povrćarstvu, te drugih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača;
 • Interventna nabava dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa, te ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha; 
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom;
 • Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom;
 • Produženje trajanja mjere stalni sezonac;
 • Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti i odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom;
 • Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače; 
 • Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal); 
 • Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu; 
 • Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima; 
 • Mogućnost aktiviranja dijela proračunskih sredstava kao doprinos interventnim sektorskim potporama poduzetnicima (nacionalni grant); 
 • Ostale mjere iz sektora kulture, poljoprivrede te mora, prometa i infrastrukture.

Napominjemo da će prijedlozi zakona s prethodno opisanim mjerama biti upućeni u saborsku proceduru pa su stoga podložni izmjenama. Obavijestit ćemo vas čim zakoni budu usvojeni i, zajedno s pravilnicima, budu objavljeni u Narodnim novinama. 

Ako se želite informirati o mjerama koje donose vlade diljem svijeta, pretlatite se na naš bilten (detalji u nastavku), koji je dostupan na engleskom jeziku.

COVID-19 Bilten – Financijske i ekonomske mjere koje se uvode u svijetu

Vlade diljem svijeta brzo reagiraju na učinke pandemije najavljujući porezne i druge financijske olakšice za pravne osobe i pojedince. Mjere se donose svakodnevno, što otežava njihovo praćenje u mnoštvu objava o pandemiji. Deloitte, u suradnji sa Signal AI, prati informacije o novim poreznim mjerama, identificirajući ih u mnoštvu informacija, a naši bilteni sada sadrže i pregled fiskalnih mjera povezanih s pandemijom koronavirusa.

Ako se želite pretplatiti na naš dnevni bilten, pošaljite vaše ime, organizaciju i e-mail adresu na: signal@deloitte.com.

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Je li Vam ovo bilo korisno?