Rizici

Nudimo široku paletu usluga osmišljenih na način koji će vam pomoći da steknete uvid u poslovne rizike, odredite prihvatljivu izloženost tim rizicima, uvedete kontrole i stalno mjerenje i praćenje rizika i poštivanja pravila