deloitte legal terms

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Zadnja izmjena: 4. travnja 2018

Osim ovih web stranica, postoje i globalne web stranice i web stranice drugih država, regija ili sektora u okviru web stranica deloitte.com, koje su posebno označene u gornjem lijevom kutu.

Ovi Uvjeti korištenja uređuju korištenje globalnih web stranica i web stranica određenih država, regija ili sektora unutar web stranica deloitte.com. Svi ti web sadržaji u daljem tekstu označeni su kao "ove web stranice".

Korištenjem ovih web stranica, prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako ih ne prihvaćate, molimo vas da ne koristite ove web stranice i odmah ih napustite.

Deloitte Central Europe ("DCE") je regionalna organizacija subjekata koji djeluju pod okriljem Deloitte Central Europe Limited Holdings ("DCEHL"), tvrtke članice Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") u Srednjoj Europi. Usluge pružaju društva kćeri ili podružnice DCEHL, koje su odvojene i nezavisne pravne osobe. U Hrvatskoj usluge pružaju sljedeće podružnice DCEHL: Deloitte d.d. i Deloitte Savjetodavne usluge d.d. (zajedno u daljnjem tekstu "Deloitte u Hrvatska").

"Deloitteova mreža" odnosi se na Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), društva članice mreže DTTL, ili njihova povezana lica. Svaku globalnu web stranicu, web stranicu određene države, regije ili sektora uređuje određeno pojedinačno društvo kao član Deloitteove mreže.

Ovu web stranicu, deloitte.com/hr, uređuje Deloitte Hrvatska (u daljnjem tekstu "mi", "nas" ili "naš"). Iako se dio ovih Uvjeta korištenja može odnositi i na druge tvrtke unutar Deloitteove mreže, ovi Uvjeti korištenja isključivo se odnose se na vas i nas i ne odnose se na bilo koju drugu tvrtku u okviru Deloitteove mreže.

Pravna odgovornost

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne smijete mijenjati) sadržaj na ovim web stranicama, pod uvjetom (a) da ga koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i (b) da svaka kopija sadržaja koju napravite mora imati obavijest o autorskim pravima ili druge napomene u vezi sa sadržajem ako to slučaj zahtjeva.

Nemate pravo kopirati ili koristiti software, vlasničke procese ili programe koji se koriste na ovim web stranicama.

Pregledavanjem ovih stranica pristajete ih koristiti u skladu sa važećim zakonima.

Korištenjem i pregledavanjem ovih web stranica suglasni ste da našim korištenjem vaših osobnih podataka u skladu s našom Izjavom o privatnosti i Uvjetima korištenja cookija.

Intelekutalno vlasništvo; Zabranjeno je korištenje Deloitteovog imena i logotipa

Ako nije drugačije naznačeno, sadržaj ovih web stranicama uređuje Deloitte Hrvatska ili neka druga članica Deloitteove mreže.

Ove web stranice i njihov sadržaj zaštićeni su zakonima o autorskim pravima  i drugim zakonima Sjedinjenih Američkih Država i/ili drugih država. Mi i naši davaoci licence zadržavamo sva prava koja nisu izričito dana ovim Uvjetima korištenja.

Ako to ovim Uvjetima nije izričito predviđeno, nemate pravo koristiti imena „Deloitte & Touche", logotip Deloitte, logotip Deloitte Touche Tohmatsu, kao ni ostalih registriranih ili neregistriranih oznaka Deloitteove mreže koji se pojavljuju na našim web stranicama. Spomenute nazive ili logotipe ne smijete koristiti u priopćenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektornskoj ili nekoj drugoj formi, osim ako nemate pisanu dozvolu Deloitte Touche Tohmatsua ili njegovog predstavnika. 

Oznake drugih entiteta na na ovim web stranicama pojavljuju se samo za potrebe identifikacije i ne ukazuju na to da su ti entiteti odobrili ove web stranice ili bilo što od njegovog sadržaja. Ovi Uvjeti Vam ne daju nikakvo pravo na korištenje oznaka drugih entiteta.

Izjava i ograničenje odgovornosti

OVE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENE KAO ISKLJUČIVA OSNOVA ZA ODLUKE KOJE MOGU UTJECATI NA VAS ILI VAŠE POSLOVANJE. PRIJE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE ILI PODUZIMANJA BILO KAKVIH RADNJI KOJE MOGU UTJECATI NA VAŠE OSOBNE FINANCIJE ILI VAŠE POSLOVANJE, SVAKAKAKO ZATRAŽITE SAVJET KVALIFICIRANOG PROFESIONALNOG KONZULTANTA.

OVI MATERIJALI I INFORMACIJE KOJE ONI SADRŽE, DANI SU TAKVIMA KAKVI JESU, A DELOITTE HRVATSKA NE DAJE NIKAKVO IZRIČITO NITI IMPLICITNO JAMSTVO U SVEZI S MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE SADRŽE. BEZ OGRANIČAVANJA SPOMENUTOG, DELOITTE HRVATSKA NE JAMČI DA MATERIJALI ILI INFORMACIJE U NJIMA NE SADRŽE GREŠKE NITI DA UDOVOLJAVAJU SPECIFIČNIM KRITERIJIMA IZVEDBE ILI KVALITETE. DELOITTE HRVATSKA IZRIČITO SE OGRAĐUJE OD SVIH NEIZRAVNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA UTRŽIVOST, VLASNIŠTVO, PRIMJERENOST ODREĐENOJ SVRSI, PRAVILNOST U ODNOSU NA ZAKONE, PROPISE I DRUGE AKTE, KOMPATIBILNOST, SIGURNOST I TOČNOST.

OVI MATERIJALI I INFORMACIJE KOJE ONI SADRŽE, DANI SU TAKVIMA KAKVI JESU, A DELOITTE HRVATSKA NE DAJE NIKAKVO IZRIČITO NITI IMPLICITNO JAMSTVO U SVEZI S MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE SADRŽE. BEZ OGRANIČAVANJA SPOMENUTOG, DELOITTE HRVATSKA NE JAMČI DA MATERIJALI ILI INFORMACIJE U NJIMA NE SADRŽE GREŠKE NITI DA UDOVOLJAVAJU SPECIFIČNIM KRITERIJIMA IZVEDBE ILI KVALITETE. DELOITTE HRVATSKA IZRIČITO SE OGRAĐUJE OD SVIH NEIZRAVNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA UTRŽIVOST, VLASNIŠTVO, PRIMJERENOST ODREĐENOJ SVRSI, PRAVILNOST U ODNOSU NA ZAKONE, PROPISE I DRUGE AKTE, KOMPATIBILNOST, SIGURNOST I TOČNOST.

ODREĐENI LINKOVI NA OVIM STRANICAMA VODE NA SADRŽAJE KOJE UREĐUJU TREĆA LICA NAD KOJIMA NEMAMO KONTROLU, UKLJUČUJUĆI SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA DELOITTE.COM I DRUGIM WEB STRANICAMA KOJE UREĐUJU DRUGE ČLANICE DELOITTEOVE MREŽE. NE OGRANIČAVAJUĆI VAŽENJE NITI JEDNE OD PRETHODNO NAVEDENIH ODREDBI, NE DAJEMO NIKAKVU EKSPLICITNU NITI IMPLICITNU IZJAVU, NITI GARANCIJU U VEZI TIH SADRŽAJA I WEB STRANICA. 

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI SE ODNOSE NE SAMO NA NAS, VEĆ I NA SVE DRUGE ČLANICE DELOITTEOVE MREŽE.

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VRIJEDE U NAJVEĆOJ MJERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, BILO DA JE RIJEČ O OBVEZNIM ODNOSIMA, ZAKONSKIM ODREDBAMA ILI ODŠTETNIM ZAHTEVIMA (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR) ILI DRUGIM OSNOVAMA.

Dodatni uvjeti

Ako je neki od navedenih Uvjeta korištenja nevažeći ili neprimjenjiv u nekoj nadležnosti, (i) onda će se on u toj nadležnosti ponovo protumačiti tako da se u najvećoj mogućoj mjeri ostvari njegova namjera, a ostali uvjeti će biti u potpunosti važeći i primjenljivi, (ii) dok će ovi Uvjeti korištenja i dalje u cijelosti biti važeći i primjenljivi u svim ostalim nadležnostima.

Imamo pravo u svakom trenutku, po vlastitom nahođenju, izmjeniti Uvjete korištenja, a izmjene objavljujemo na poveznici Uvjeti korištenja (tj. na ovoj web stranici koju trenutno gledate) ili na drugom mjestu. Svaka izmjena postaje važeća od trenutka objavljivanja, osim ako nije drukčije navedeno. Vaša je odgovornost da se, pregledavajući ovu stranicu, upoznate sa svim eventualnim izmjenama Uvjeta korištenja. Daljnje korištenje ovih web stranica nakon izmjene Uvjeta korištenja smatramo kao prihvaćanje izmjena Uvjeta korištenja.