Novosti

Drugi paket mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, travanj 2020.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2.4.2020. utvrdila sljedeće mjere pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (važno je naglasiti da će detalji biti objavljeni u podzakonskim aktima u budućnosti):
 • Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000 kuna u travnju i svibnju 2020. godine
 • Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa
 • Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine
 • Plaćanje porezne obveze poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi
 • Rok vezan za predaju skupa poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih sa završnim izvješćem pravnih osoba bit će odgođen (kako je najavljeno, do 30. lipnja 2020.), ali omogućeno je pomicanje i drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
 • Umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može se propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi – bez stvarnog plaćanja
 • Omogućeno reguliranje plaćanja PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 • Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu omogućit će se ministru financija da uslijed nastupanja posebnih okolnosti pravilnikom propiše, odnosno produži, rok za:
  • dostavljanje zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika,
  • dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, konsolidiranog godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, 
  • predaju izjave o neaktivnosti, 
  • predaju financijskih podataka za statističke i druge potrebe, i
  • obvezu prijave konsolidacije matičnog društva

   Novi rokovi za dostavljanje prethodno navedenih informacija bit će propisani posebnim pravilnikom.

   Uz navedeno, kao trajna mjere rasterećenja poduzetnika predlaže se ukidanje obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja.
 • Posebne mjere predviđene za sektor poljoprivrede i turizma.

Prijedlozi odluka vezanih za zajmove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2.4.2020. donijela i sljedeće prijedloge odluka vezane za zajmove:
 • MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
  • Povoljnije kamatne stope mikro i malih zajmova za ruralni razvoj 
  • Kamatna stopa se smanjuje s 0,5 – 1,0% na 0,1% - 0,25%
 • NOVI MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ
  • Novi instrument za obrtna sredstva za ruralni razvoj s kamatnom stopom od 0,5%
  • Ciljana skupina: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
  • Iznos zajma: Od 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
  • Namjena zajma: Obrtna sredstva
  • Minimalni rok otplate: 12 mjeseci
  • Maksimalni rok otplate: 3 godine
  • Kamatna stopa: 0,5% 
  • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
  • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
  • Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
 • COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA
  • Novi program kojim se osigurava dodatna likvidnost mikro, malih i srednjih poduzetnika pogođenih pandemijom COVID-19. Uvjet koji poduzetnici moraju ostvariti da bi mogli koristiti ovaj instrument je pad prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu, ili predviđanje pada prihoda u narednim kvartalima. Važno je napomenuti se ova sredstva neće moći koristiti za refinanciranje postojećih kreditnih obveza niti za plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.
  • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva
  •  Iznos zajma: do 750.000 kuna 
  • Namjena zajma: Obrtna sredstva 
  • Maksimalni rok otplate: do 5 godina uključujući poček
  • Kamatna stopa: 0,25%
  • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
  • Rok korištenja: do 6 mjeseci
  • Poček: do 12 mjeseci ukoliko rok otplate najmanje 2 godine
  • Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma
     

Je li Vam ovo bilo korisno?