Anketa med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021

Saopštenja za javnost

Poljuljano povjerenje finansijskih direktora se polako stabilizira

Istraživanje stavova finansisjkih direktora u Centralnoj Evropi za 2021.

2021 Central Europe CFO Survey

Neizvjesnost u pogledu pandemije bolesti Covid-19 i dalje ima snažan uticaj na očekivanja i način na koji finansijski direktori iz Centralne Evrope planiraju sljedeću godinu, pokazuje najnovije istraživanje stavova finansisjkih direktora u Centralnoj Evropi koje je sprovela revizorsko – konsultantska kuća Deloitte.
Ovogodišnje istraživanje je sprovedeno tokom novembra i decembra 2020. godine i obuhvaća mišljenja 590 finansijskih direktora iz 17 zemalja Srednje Evrope. Upravo je nesigurnost jedan od ključnih nalaza ovogodišnjeg izdanja Izvještaja Deloittea Srednja Evropa o stavovima finansijskih direktora, koje već 12 godina prati promjene u njihovim razmišljanjima. Kako je izdanje za 2021. tek objavljeno, promjene u stajalištima koje smo zapazili upućuju na to da je uprkos daljnjem porastu zabrinutosti u nekim područjima zabilježena stabilnost i optimizam.

Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini, smatra da „kao i prošle godine, vidimo kako neprekidna nesigurnost u pogledu pandemije bolesti Covid-19 ima snažan uticaj na očekivanja odnosno zabrinutost sa kojom se suočavaju finansijski direktoru iz Centralne Evrope. Ovo izdanje izražava opšti trend pada optimizma u odnosu na prethodne godine. Iako smo zabilježili porast povjerenja finansijskih direktora za 1% u odnosu na prošlu godinu ovo je još uvijek veliko odstupanje od rezultata iz 2018. (23%) i 2019. (16%). Ovi rezultati su i očekivani s obzirom neizvjesnost koju nam donosi sljedeća godina.”

Neki od rezultata koje je potrebno istaknuti su sljedeći:
 • 62% ispitanika očekuje da će ove godine porasti indeks potrošačkih cijena,
 • velika većina finansijskih direktora očekuje da će broj zaposlenika u njihovim društvima ostati nepromijenjen (44%) ili narasti (28%) u 2021.
 • finansijski direktori očekuju dodatan porast troškova u većini ispitanih kategorija. 
Ovogodišnji ključni nalazi obuhvaćaju sljedeće:
 • Nastavak sporog rasta BDP-a
  Prosječni očekivani rast BDP-a za 2021. iznosi samo 0,25% u poređenju sa 2,0% u 2020. i 2,3 % u 2019. Međutim, zabilježen je rast od 7 postotnih bodova u broju finansijskih direktora koji očekuju rast BDP-a veći od 3,5%. U 2021., 26% ispitanika očekuje da će BDP premašiti 2,5%, što je pad u odnosu na 30% u 2020. Šezdeset posto ispitanika predviđa da BDP neće biti viši od 1,5%, u poređenju sa 37% ispitanika koji su to mišljenje dijelili u 2020. Najmanji optimisti su finansijski direktori iz Bosne i Hercegovine te Češke. 88% finansijskih direktora u Bosni i Hercegovini očekuju rast BDP-a koji nije viši od 1,5%.
 • Finansijski izgledi donose dašak optimizma
  Finansijski se direktori čine optimističniji u pogledu finansijskih izgleda u nadolazećoj godini. Riječ je ustvari o najvećem nivou optimizma zabilježenog u protekle četiri godine. Ove se godine 47% finansijskih direktora osjeća optimističnije u pogledu svojih finansijskih izgleda. Finansijski direktori iz EU-a (48%) i europodručja (45%) dijele slične nivoe optimizma. 
 • Zabrinutost zbog smanjenja domaće i inozemne potražnje
  Ove godine finansijske direktore najviše brine smanjenje inozemne (40%) i domaće (52%) potražnje. Riječ je o velikom skoku u odnosu na prošlu godinu kada je smanjenje inozemne i domaće potražnje iznosilo 26% i 27%. Iako smanjenje potražnje jako brine finansijske direktore, zabrinutost zbog manjka stručne radne snage pala je na 33%, što je 16 postotnih bodova manje nego prošle godine. 
 • Očekivan ponovni porast nezaposlenosti
  U poređenju sa izdanjem za 2020., ovogodišnji ispitanici izrazili su veću zabrinutost zbog nivoa nezaposlenosti. S obzirom na skok od 32 postotna boda u odnosu na naše prošlogodišnje izdanje, finansijski direktori očekuju porast nezaposlenosti u sljedećoj godini. Predmetni je postotak (sada na 68%) sličan rezultatima u državama EU-a (71%) i europodručju (61%). Ipak, 35% finansijskih direktora u Bosni i Hercegovini očekuju da će se nezaposlenost smanjiti što je vjerovatno zbog već visokog nivoa nezaposlenosti koja je u Bosni i Hercegovini na kraju 2020. godine iznosila 34%. 
 • Interno finansiranje i krediti i dalje se smatraju glavnim izvorima finansiranja
  Finansijski direktori i dalje smatraju interno finansiranje (49%) i kredite (43%) isplativim izvorima finansiranja za svoje kompanije. Iako velika većina finansijskih direktora nijedan izvor finansiranja nije ocijenila kao „privlačan”, važno je napomenuti kako više od 30% ispitanika nijedan izvor finansiranja nije ocijenilo kao „neprivlačan”. Korporativni dužnički vrijednosni papiri (47%) i vlasnički kapital (53 %) imali su najveći postotak „neutralnih“ odgovora.
O ispitivanju

Godišnjim upitnikom pratimo najnovija razmišljanja i postupke finansijskih direktora na čelu najvećih i najuticajnijih trgovačkih društava u regiji. Nalazi u ovom izvještaju temelje se na mišljenjima 590 finansijskih direktora u 17 država Srednje Evrope: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Hrvatskoj, Kosovu, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini. Dvanaest od tih država obuhvaćeno je prošlogodišnjim izvještajem, dok se pet država priključilo projektu ove godine. 

U Bosni i Hercegovini smo prikupili odgovore 26 finansijskih direktora društava.
Ispitivanje je provedeno tokom novembra i decembra 2020.

Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini
Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini

Pogledajte više o istraživanju na web stranicama Deloitte Centralna Evropa