COVID-19 i institut „više sile“

Novosti

Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje efekata COVID-19

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Agencija za bankarstvo FBiH (u daljem tekstu „FBA“) na sjednici Upravnog odbora 20.03.2020. donijela je privremenu Odluku o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ (u daljem tekstu „Odluka“). Ova objava je pripremljena na osnovu teksta Odluke, preuzetog s web stranice FBA.

Na koga se primjenjuje
 • Sva lizing društva i mikrokreditne organizacije (u daljem tekstu „NFI“ – nedepozitna finansijska institucija) sa sjedištem u FBiH i 
 • Podružnice NFI sa sjedištem u RS i Brčko Distriktu koje posluju na području FBiH, kojima je FBA izdala dozvolu za rad.
Koje mjere su na raspolaganju

Posebne mjere koje NFI može odobriti klijentima su:

 • a) moratorij, odnosno zastoj u otplati obaveza,
 • b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno,
 • c) produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koja se otplaćuje anuitetno,
 • d) produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
 • e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću (primjenjivo na mikrokreditne organizacije),
 • f) druge mjere koje NFI poduzima u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.
Ko može iskoristiti posebne mjere

Fizička ili pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema NFI, ukoliko je to posljedica negativnog uticaja epidemije virusnog oboljenja „COVID-19“. Banke i druge finansijske institucije u smislu Odluke se ne smatraju klijentima NFI.

Kako se može pokrenuti postupak korištenja mjere

Posebne mjere NFI može provoditi po zahtjevu fizičkog i pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovane pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

Napomena

Obzirom na urgentnost donošenja odluka, te ograničene mogućnosti da se ispitaju sve implikacije, za očekivati je da će se u praksi pojaviti mnogo izazova i dilema oko praktične primjene. Preporučujemo svim klijentima kojima je predmetna Odluka od interesa da bude u kontaktu sa svojim NFI službenicima, te da analiziraju cjelokupnu Odluku prije poduzimanja bilo kakvih koraka.

Kako vam Deloitte može asistirati
 • Razumijevanje regulatornih uslova i njihovih implikacija na poslovanje, posebice na upravljanje novčanim tokovima i osiguravanje likvidnosti kompanija;
 • Usaglašavanje optimalne privremene mjere i njena komunikacija prema NFI;
 • Računovodstveni tretman usvojenih mjera;
 • Porezni tretman kao posljedica računovodstvenog efekta.

Napomena: sadržaj teksta Odluke preuzet je sa zvanične web stranice FBA. Objava Odluke u „Službenim novinama FBiH“ se, prema „Dodatnom pojašnjenju objavljenih saopštenja za javnost“ FBA od 26.03.2020. godine, očekuje 27.03.2020. Odluka bi trebala stupiti na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno