Posted: 29 Sep. 2021 3 min. read

Credit management als motor voor duurzame groei

Nu de vooruitzichten voor de Belgische economie duidelijk positiever blijken dan een jaar geleden, stellen heel wat ondernemingen orde op zaken.

Hoe pakken we de eerste stappen van herstel aan?

Nu voor vele bedrijven de tijdelijke maatregelen wegvallen is het een must om knelpunten in de huidige processen te identificeren. De toenemende druk op de liquiditeitspositie en cashflow brengt een groot aantal kmo’s en familiebedrijven vrijwel direct bij de uitstaande vorderingen en het debiteurenbeleid. De pandemie heeft de ondernemer ertoe aangezet om dit proces te prioriteren en naarmate de economie herneemt zullen bedrijven extra druk leggen door steeds strengere betalingsvoorwaarden te handhaven.

Betalingen sneller veiligstellen is voor menig bedrijfsleider een ware uitdaging geworden en de toename aan wanbetalers is verontrustend. De crisis heeft de kaarten grotendeels herverdeeld, een klant die ooit solvabel was, kan nu in financiële moeilijkheden verkeren. Het invorderingsproces is een delicate materie en vereist een specifieke benadering. Maar indien correct uitgevoerd draagt deze bij tot de groei van uw onderneming en een versterkte liquiditeitspositie om economische kwetsbaarheden te overbruggen.

Digitalisatie als future proof element

Om de naschokken van deze crisis weerstand te bieden blijft het cruciaal om bedrijfsprocessen verder te digitaliseren. Voortuitdenkende ondernemingen die voor een digitale toekomst opteren, hebben een veel groter aanpassingsvermogen wat leidt tot nieuwe inzichten en een verstevigde marktpositie.

Een digitaal credit management houdt hierbij de vinger aan de pols waar niet enkel de financiële administratie maar ook de bedrijfsleider zijn voordeel uithaalt. Het stelt de financiële administratie in staat om het debiteurenbeheer doelgericht te automatiseren en het verschil te maken bij risicovolle klantenprofielen.

De bedrijfsleider kan op zijn beurt beroep doen op gedetailleerde betalingsrapporten en marktinzichten die zijn toekomstige beslissingen ondersteunen.

Opportuniteiten in beperkingen

Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor om duurzame investeringen die effectief bijdragen aan de stabiliteit en de groei op lange termijn in bedrijfsdoelstellingen op te nemen. Door een gebrek aan beschikbaar kapitaal komt dit in het gedrang.

Als bedrijfsleider wordt u geconfronteerd met tal van problemen zoals de huidige schaarste op de arbeidsmarkt van goede profielen. Door het detecteren van opportuniteiten in de beperkingen beslissen kmo’s steeds vaker om met specialisten in zee te gaan en het tijdrovende debiteurenproces uit te besteden.

Via collection as a service ondersteunt Deloitte het gehele credit management proces met een complete end-to-end oplossing. Dankzij kennis en ervaring binnen veel sectoren stellen wij samen met u een flexibel resultaatgericht traject op, op maat van uw onderneming. Een team van ervaren profielen staat in voor de klantvriendelijke inning van de openstaande vordering.

Door middel van deze uitbesteding krijgt de veerkrachtige ondernemer opnieuw de mogelijkheid om zich op kerntaken te richten, waaronder een duurzame groei.

Actualiteiten, september 2021

In deze editie: Credit management als motor voor duurzame groei | De sterke heropleving van de overnamemarkt | Mobiliteitsbudget 2.0 | Wijzigingen CO2-solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens | Twee maal successierechten betaald op buitenlands roerend vermogen?

More about the subject matter expert

Steven Doms

Steven Doms

Partner | Accountancy | BPS - FRO

Steven holds Bachelor’s degree in Accounting and Fiscal matters. He followed a Deloitte Leadership programme at Henley Business School. He is responsible for the development of the BPS services in the northern part of Belgium and on a national level for the offerings in Controlling services and Credit Management. His main industry background and expertise is in Energy, Resources, and industrial products with a strong focus on process manufacturing in the Chemical industry. For the last three years, he is also responsible for the development of TMT Industry within Accountancy. As Deloitte Belgium’s Diversity Culture and Communication Lead, Steven steers the organisation’s communication around one of our core values: diversity and inclusion.