Posted: 27 Jul. 2021 2 min. read

Cryptomunten en fiscaliteit

Geen zwart-wit verhaal

Cryptomunten winnen steeds meer aan populariteit en zijn niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse actualiteit. Iets wat vaak onderbelicht blijft in de euforie van (de mogelijkheid op) gigantische winsten of de tristesse van aanzienlijke verliezen is de fiscaliteit van cryptomunten.

Net zoals beleggingen in aandelen, is het uitgangspunt dat meerwaarden op cryptomunten niet belastbaar zijn voor zover u belegt als een goed huisvader en er geen sprake is van speculatie. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u enkele jaren terug cryptomunten hebt aangekocht en diezelfde munten nu verkoopt om een meerwaarde op te strijken.

Neemt u toch (aanzienlijke) risico’s en/of gaat u frequent over tot aan- en verkopen, dan kan er sprake zijn van speculatie en een divers inkomen en zal u onderworpen worden aan een vlak tarief van 33 %. In het uiterste geval zou er sprake kunnen zijn van een kwalificatie als beroepsinkomen.

Om de onzekerheid omtrent de taxatie van opbrengsten uit cryptomunten weg te nemen, heeft u de mogelijkheid om een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen [DVB].

Opvallend hierbij is dat de DVB werkt met een publieke lijst van 17 vragen waarop u een antwoord moet geven en op basis waarvan de Dienst een beslissing neemt. Zo moet u aangeven of u al dan niet frequent handelt in cryptomunten en wat uw beleggingshorizon en -strategie is. U moet ook de totale waarde van uw cryptobeleggingen meedelen. Daarnaast wenst de DVB te weten of u actief bent op blogs of fora omtrent het onderwerp. Verder is ook de financiering van uw investeringen van belang: als u zou investeren met geleend geld kan dit op speculatie wijzen.

Plant u uw cryptomunten te verkopen of heeft u deze reeds in 2021 verkocht, dan kan u overwegen om eventueel een ruling aan te vragen, dan wel om nu reeds een dossier samen te stellen en zo te anticiperen op een mogelijke controle.

Actualiteiten, juli 2021

In deze editie: 10 jaar digitale transformaties | Wat brengt ons de toekomstige groene wagenfiscaliteit? | Prijsaanpassingen doorvoeren, mag dat zomaar? | Cryptomunten en fiscaliteit | In situaties waar een rechter moet beslissen, kunnen partijen ook samen tot een oplossing komen

More about the subject matter expert