Posted: 29 Mar. 2021 1 min. read

Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk

Na het wettelijk kader voor ‘verplicht telewerk’ in cao nr. 149 heeft de fiscus in overleg met de RSZ de knoop doorgehakt omtrent de vergoeding van thuiswerkkosten.

De forfaitaire vergoeding van maximum 129,48 EUR per maand wordt slechts aanvaard indien het thuiswerk structureel is en dus op regelmatige basis gebeurt, nl. het equivalent van 1 werkdag per week. Voor het 2e kwartaal van 2021 is een verhoogde vergoeding mogelijk van 144,31 EUR per maand. Dit forfait kan gecombineerd worden met een forfait van 20 EUR per maand voor het gebruik van eigen pc/laptop en/of internet. Daarnaast is een nieuw forfait van 5 EUR per maand mogelijk voor het professioneel gebruik van een eigen tweede scherm, een eigen printer, etc. Deze is geplafonneerd tot maximum 10 EUR per maand en kan enkel toegekend worden indien de werknemer over een pc/laptop van het bedrijf beschikt.

Tot slot kan u als werkgever bureaumateriaal ter beschikking stellen van of terugbetalen aan uw personeel zonder aanrekening van een voordeel voor het privégebruik hiervan, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Op die manier wenst de overheid tegemoet te komen aan de stijgende kost voor werknemers naar aanleiding van het verplicht telewerk.

Actualiteiten, maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

More about author

Flore Lesage

Flore Lesage

Manager, Accountancy