Posted: 26 Apr. 2021 2 min. read

Een kadastraal inkomen

... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland

Als Belgisch rijksinwoner moet u buitenlandse onroerende goederen waarvan u eigenaar bent jaarlijks opnemen in uw aangifte personenbelasting (PB).

Omdat België meermaals veroordeeld werd door het Europees Hof van Justitie omwille van de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed, zal vanaf het inkomstenjaar 2021 ook een kadastraal inkomen (KI) toegekend worden aan onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn.

Indien u op 31/12/2020 reeds eigenaar was van een onroerend goed in het buitenland, dan heeft u uiterlijk tot 31 december 2021 de tijd om alle door de fiscus gevraagde gegevens voor het bepalen van het KI over te maken. Indien u dit onroerend goed reeds heeft vermeld in een ingediende aangifte PB, dan zal u in principe automatisch een schrijven van de fiscus ontvangen. Indien u evenwel niet gecontacteerd wordt, geldt er niettemin een spontane aangifteplicht.
Voor een onroerend goed dat u verwerft of in gebruik neemt vanaf 2021 geldt in principe een aangiftetermijn van vier maanden. Wie deze termijnen niet respecteert riskeert een boete van 250 EUR tot 3.000 EUR.

Op basis van de huidige wetgeving is het toepassingsgebied van deze nieuwe maatregel beperkt tot Belgische rijksinwoners, bepaalde rechtspersonen en een aantal juridische constructies. Momenteel vallen Belgische vennootschappen met buitenlands vastgoed hier dus niet onder. Toch sluiten wij niet uit dat de nieuwe regeling een impact kan hebben op de fiscale behandeling van buitenlands vastgoed aangehouden door een Belgische vennootschap, zeker wanneer dit geheel of gedeeltelijk ter beschikking wordt gesteld van de bedrijfsleider.

Actualiteiten, april 2021

In deze editie: Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten | Opmaak van uw jaarrekening - voorzichtigheidsprincipe | Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik | Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland | Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening | Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?

More about author

Sofie Matthys

Sofie Matthys

Director, Accountancy