Posted: 27 Jul. 2021 2 min. read

Prijsaanpassingen doorvoeren

Mag dat zomaar?

Het acute containertekort en de schaarste van grondstoffen doen de prijzen fors stijgen. Zo is containertransport 8 tot 10 keer duurder geworden het voorbije jaar. Mag u deze prijsstijgingen doorrekenen aan uw klanten?

U heeft geen lopende overeenkomst met uw klant

U kan perfect een hogere prijs aanrekenen voor een nieuwe bestelling. Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfwinkel, deze kan vanaf morgen een hogere prijs vragen voor zijn producten in de winkel of op zijn webshop.

U heeft een lopende overeenkomst/relatie met uw klant

Heeft u een geldige prijsaanpassingsclausule voorzien in uw contract?

  • Ja? Dan kan u een prijsaanpassing doorvoeren tot maximum 80 % van de prijs volgens de modaliteiten van de voorziene formule. Let op: het gebruik van de consumptieprijs- of gezondheidsindex is niet toegestaan in commerciële overeenkomsten.
  • Neen, maar u heeft wel een ‘hardship’ clausule opgenomen in uw overeenkomst? Dit is een variant van ‘overmacht’ waarbij het niet onmogelijk, maar wel disproportioneel zwaar geworden is om de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden uit te voeren. In dit geval kan u overgaan tot een heronderhandeling van bijvoorbeeld de prijs.
    Mogelijk heeft u ook een clausule opgenomen die u toelaat eenzijdig de prijs aan te passen (zonder formule). Dergelijke aanpassing is slechts mogelijk indien ze kan worden verantwoord op basis van objectieve factoren, zoals bv. een prijsstijging van grondstoffen, loonkosten of transportkosten.

Indien u geen van bovenstaande clausules heeft opgenomen in uw overeenkomst of algemene voorwaarden, is het in principe niet mogelijk om de prijs aan te passen. Een (her)onderhandeling van de overeenkomst kan in dit geval een oplossing bieden. 

Actualiteiten, juli 2021

In deze editie: 10 jaar digitale transformaties | Wat brengt ons de toekomstige groene wagenfiscaliteit? | Prijsaanpassingen doorvoeren, mag dat zomaar? | Cryptomunten en fiscaliteit | In situaties waar een rechter moet beslissen, kunnen partijen ook samen tot een oplossing komen

More about the subject matter expert

Kristof Cox

Kristof Cox

Partner

I am Partner within the Business & Commercial Law team in office North-East of Belgium (Antwerp, Hasselt and Leuven). We assist privately owned companies throughout all phases of their commercial transactions. We set up deal structures, draft and negotiate commercial contracts. Further, we have a vast experience in GDPR-implementation. Frequent themes are: distribution and agency, licensing, franchise, IP, SLA's, sales agreements, service agreements... I am an Accredited Mediator and focus on alternative dispute resolution within family businesses.