Posted: 26 Apr. 2021 1 min. read

Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening

Heel wat ondernemingen zijn momenteel de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2020 aan het voorbereiden, waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis duidelijk zullen worden.

Mogelijk heeft u uitstel of een afbetalingsplan verkregen voor bepaalde overheidsschulden zoals RSZ, bedrijfsvoorheffing en btw en moet er na balansdatum nog een saldo worden voldaan. Dit saldo moet u volgens de Commissie van Boekhoudkundige Normen ook in de toelichting bij de jaarrekening opnemen bij de vervallen belastingschulden of de vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, samen met de bedragen waarvoor geen uitstel van betaling is toegestaan. Indien er materiële bedragen worden vermeld is een extra verduidelijking aangewezen, zodat externe stakeholders hieraan de juiste interpretatie kunnen geven.

Bovenop de genoten overheidssteun hebt u misschien ook zelf gelden ter beschikking gesteld van uw onderneming om deze moeilijke periode te overbruggen. Meestal gebeurt dit onder de vorm van een rekening-courant. Wanneer deze slechts over een lange termijn zal kunnen afgebouwd worden, is het aangewezen om een leningsovereenkomst af te sluiten, zodat deze schuld in de jaarrekening kan opgenomen worden onder de schulden op lange termijn. Dit zal een positief effect hebben op liquiditeitsratio’s die gehanteerd worden door banken en kredietverzekeringen bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid.

Actualiteiten, april 2021

In deze editie: Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten | Opmaak van uw jaarrekening - voorzichtigheidsprincipe | Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik | Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland | Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening | Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?

More about author

Pascal Verschueren

Pascal Verschueren

Director, Accountancy