zomerakkoord

Article

Voordeel van alle aard van een bedrijfswagen en verworpen uitgave

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2018

Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider een bedrijfswagen kan gebruiken voor privé-verplaatsingen (waaronder het woon-werkverkeer), dan wordt hij in de personenbelasting belast op een voordeel van alle aard. Een deel van het belastbaar voordeel wordt bij de vennootschap beschouwd als een verworpen uitgave.

Dit is niet nieuw, maar er zijn wel een paar belangrijke aanpassingen. Meer bepaald moet 17 % (of 40 % indien de vennootschap ook brandstofkosten voor persoonlijk gebruik voor haar rekening neemt) van het bruto belastbare voordeel van alle aard in de verworpen uitgaven opgenomen worden. Dit wil zeggen dat, zelfs wanneer het voordeel ‘afgekocht’ wordt door facturatie of boeking op rekening-courant, het bruto voordeel (lees het volledige voordeel) toch nog in aanmerking genomen moet worden.

Tot en met 31 december 2016 was dit niet het geval en moest slechts rekening gehouden worden met het netto voordeel. Er moest dus geen 17 % in de verworpen uitgaven opgenomen worden bij volledige boeking op rekening-courant of facturatie. Concreet houdt dit in dat voor (de periode in) 2017 altijd vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn op de 17 of 40 % van het aangerekende VAA. Bij gebroken boekjaren dringt zich dus een uitsplitsing en tweeledige verwerking op.

Om te bepalen of de brandstofkosten voor persoonlijk gebruik al dan niet worden gedragen door de vennootschap, heeft de fiscale administratie een aantal methodes (rittenadministratie en formule) vooropgesteld om het persoonlijk gebruik te bepalen.

In de praktijk komen veel vennootschappen tussen in de brandstofkosten voor persoonlijk gebruik en zal daardoor 40 % van het belastbare of het aangerekende VAA worden verworpen.

Gepubliceerd op 15/01/2018
Nele VanCaeneghem

Did you find this useful?