hervorming-vennootschapsbelasting-krachtlijnen

News

De krachtlijnen van de hervorming vennootschapsbelasting

KMO-updates

Ondertussen is de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht geworden. Binnenkort treedt de derde en laatste fase van deze hervorming in werking. Via bijgaand samenvattend overzicht brengen wij u graag het geheel van deze maatregelen in herinnering.

Graag bekijken wij, samen met u, de eventuele implicaties die deze wijzigingen op uw vennootschap hebben en/of de opportuniteiten die ze kunnen bieden. 

Did you find this useful?