lastenverlaging

News

Lastenverlaging voor ploegenstelsels in de bouwsector

Deadline 31 augustus 2019

Indien u werken in onroerende staat op locatie laat uitvoeren door personeel dan kan uw onderneming wellicht genieten van een aanzienlijke lastenverlaging, en dit retroactief vanaf 2018!

Volgens berekeningen van de Confederatie Bouw loopt deze korting op tot 700 EUR per betrokken arbeider in 2018, tot 1.500 EUR in 2019 en tot 5.000 EUR vanaf 2020.

De toekenning van deze loonsubsidie verloopt via het systeem van vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing en kan (via uw sociaal secretariaat) op een eenvoudige wijze worden verwerkt in de payroll. Voor de recuperatie van de subsidie voor 2018 dient alles gecorrigeerd te zijn vóór 31 augustus 2019. U onderneemt hier dan ook best nu actie voor!

Let wel, u zal voor elke individuele werknemer (aan uw sociaal secretariaat) moeten doorgeven voor welke maanden de betrokken werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Concreet moet u voor elke maand kunnen aantonen dat de werknemer minstens 1/3de van zijn tijd op werven tewerkgesteld was in een ploeg van minstens 2 personen die hetzelfde of complementair werk uitvoeren.

U heeft ongetwijfeld alle data ter beschikking om deze check uit te voeren (in uw tijdsregistratiesysteem of ERP-pakket).

Wij ontwikkelden een eenvoudig dashboard dat u in staat stelt om deze data op een geautomatiseerde wijze te verwerken in een rapport.

Zo bent u met 1 klik zeker voor welke werknemers de lastenverlaging kan aangevraagd worden (voor 2018 én in de toekomst), en heeft u bij eventuele controle nadien, een onderbouwd dossier.

Het opzetten van dit dashboard omvat naast de set-up, tevens de nodige opleiding om na lancering op een volledig autonome wijze de tool verder te gebruiken.

Interesse in dergelijk dashboard?

Stuur een mail met uw contactgegevens naar bedashboardloonsubsi@deloitte.com en we doen een concreet prijsvoorstel.

Zo bespaart u heel wat tijd en heeft u meteen de nodige onderbouw bij latere controles op deze geclaimde korting.

Gepubliceerd op 27/06/2019

Did you find this useful?