nieuwe-intervat-13-0-9

News

Nieuwe Intervat versie 13.0.9

KMO-updates

Gepubliceerd op 20/02/2020

Sinds 31/01/2020 is er een nieuwe intervat versie beschikbaar waar volgende wijzigingen zijn opgenomen:

1.Nieuwe aangifte 'call off stock'

Vanaf 1/1/2020 zijn de 'vereenvoudigde regels' inzake de quick fixes in werking getreden. Eén van deze quick fixes heeft betrekking op de call off stocks.

De geharmoniseerde regels inzake call off stocks kunnen toegepast worden indien aan een aantal voorwaarden en formele verplichtingen is voldaan: inschrijving in een register + nieuwe aangifte 'call off stock'.

In deze aangifte moet er informatie (btw-nummer/periode/...)  inzake volgende goederenbewegingen  worden meegedeeld :

  • "storting": de verzending/opslag van de goederen naar/in de call off stock van een andere lidstaat van de EU
  • "terugkeer": het terugsturen van de goederen naar België na eerdere goederenopslag in een call off stock in een andere EU lidstaat
  • "overdracht": wijziging van bestemmeling na eerdere goederenopslag in een call off stock in dezelfde EU lidstaat

 De latere verkopen van deze goederen vanuit de call off stock in een andere lidstaat naar de eindafnemer moeten opgenomen worden in de 'normale' intracommunautaire opgave (dit blijft ongewijzigd).

2. Nieuwe functionaliteit van het on-line betalen : e-payment

Gebruikers die zich geauthentificeerd hebben met hun elektronische identiteitskaart kunnen vanaf 01/02/2020 een on-line betaling uitvoeren.

3. Indicator van de systeembelasting op Intervat

Deze functionaleit geeft weer in welke mate Intervat belast werd waardoor er rekening kan gehouden worden met piekperiodes.

Did you find this useful?