sociale-verkiezingen

News

De telling voor de sociale verkiezingen 2020 is wellicht reeds van start gegaan!

KMO-update

In mei 2020 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats, waarbij werknemers zich kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad (indien gemiddeld +100 werknemers) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) (indien gemiddeld +50 werknemers).

Vorige verkiezingen werden deze gemiddeldes berekend op basis van de 4 trimesters die voorafgingen aan het trimester waarin de sociale verkiezingen werden aangekondigd aan de werknemers via aanplakking. Dit betekent dat men ging kijken naar het volledig voorgaand kalenderjaar voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers.

Er werd echter een wetsvoorstel ingediend om de referentieperiode met 1 kwartaal te verschuiven. Dit betekent dat er zou worden gekeken naar de periode van 1 oktober 2018 tem 30 september 2019. De werkgever kan op deze manier in december reeds perfect oordelen over het gemiddelde aantal werknemers en over de vraag of hij de procedure voor sociale verkiezingen al dan niet moet opstarten.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zou dit concreet betekenen dat de referentieperiode reeds van start is gegaan, namelijk op 1 oktober 2018!

Uitzendkrachten worden meegerekend voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling, maar er wordt slechts naar één kwartaal gekeken. Als een uitzendkracht het volledig referentiekwartaal in dienst was, dan werd hij voor de telling gelijkgesteld met 1 FTE!).   In het nieuwe wetsvoorstel wordt het referentiekwartaal voor de uitzendkrachten verschoven naar de periode van 1 april tem 30 juni.

Let wel, het gaat voorlopig slechts om een wetsvoorstel, maar dit kan na adviezen en goedkeuringen leiden tot een definitieve wetswijzing met retroactieve impact.

Als de wetswijziging is doorgevoerd dient er rekening mee te worden gehouden dat enerzijds het aantal werknemers op vandaag reeds een invloed heeft op de berekening van de gemiddeldes (100 voor ondernemingsraad en 50 voor de CPBW) voor de sociale verkiezingen van 2020. Anderzijds zal de werkgever in december 2019 wel over de zekerheid beschikken of hij de procedure voor de sociale verkiezingen moet opstarten.

Gepubliceerd op 23/10/2018
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?