jules-juliette-trouwen

Article

Jules en Juliette gaan trouwen!

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Jules en Juliette besluiten te trouwen. De voorbereidingen gaan goed en hun ouders adviseren hen om een huwelijkscontract op te stellen. Sommige van hun vrienden sloten een huwelijkscontract. Andere dan weer niet… Ze weten niet goed of ze zelf een huwelijkscontract willen sluiten, noch wat het nut er precies van is in hun situatie.

Ze stellen zichzelf wel volgende vragen:

 • Moet ik rekening houden met de risico's van mijn statuut als zelfstandige en de beroepsaansprakelijkheid die daarmee gepaard gaat?
 • Welke middelen willen we in gemeenschap brengen en op welke wijze?
 • Welke goederen zijn eigen?
 • Hoe kan ik de investering van mijn echtgenoot in een eigendom dat aan mij toebehoort organiseren?
 • Wat als een van ons zich zou toewijden op de opvoeding van onze toekomstige kinderen en hij/zij minder of zelfs niet meer gaat werken? Hoe kan deze persoon dan beschermd worden?
 • Heeft het feit dat we na het huwelijk naar Engeland willen verhuizen, gevolgen voor ons huwelijksregime?

Welk stelsel moeten ze kiezen?

Als twee Belgische rijksinwoners trouwen zonder huwelijkscontract, zijn ze gehuwd onder het Belgisch wettelijk stelsel (“stelsel van gemeenschap van aanwinsten”). Dit betekent dat alle goederen die Jules en Juliette na het huwelijk verwerven, gemeenschappelijk zullen zijn (inkomsten, schulden, ...). Dit met uitzondering van de goederen die voortvloeien uit een schenking of een erfenis, die blijven altijd van de echtgeno(o)t(e) zelf, zonder dat die automatisch in de huwgemeenschap terechtkomen..

Afhankelijk van hun specifieke situatie kan het voor Jules en Juliette echter beter zijn om toch een huwelijkscontract te sluiten. Dit moet vóór de huwelijksdatum worden ondertekend.

Afhankelijk van de antwoorden van Jules & Juliette op bovenstaande vragen en van hun specifieke situatie, kunnen zij kiezen voor het wettelijke regime of een van de volgende regimes:

 • Zuivere scheiding van goederen
 • Scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
 • Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten
 • Algehele gemeenschap

De verschillende huwelijksstelsels kunnen worden aangepast aan de wensen en de specifieke situatie van elk koppel. Wij kunnen al uw vragen beantwoorden, zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken.

Mais, en fonction de leur situation particulière, il serait peut-être préférable que Jules et Juliette signent un contrat de mariage. Ce dernier doit être signé avant la date du mariage.

Hoe kunnen we u concreet helpen?

 • Analyse van uw specifieke situatie
 • Advies bij de keuze van het huwelijksstelsel
 • Opmaak van een huwelijkscontract

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?