family-governance

Solutions

Family Governance

Zorgen voor een gelukkige familie en een rendabel bedrijf

Elke onderneming heeft haar uitdagingen. Wanneer u samenwerkt in een familiebedrijf of op zoek bent naar familiale opvolgers, speelt het familiaal-emotionele aspect ook een rol. Intergenerationele verschillen in visies zijn hierbij normaal, maar het is de bedoeling dat deze optimaal worden benut om de continuïteit van het bedrijf en de familiale harmonie te garanderen.

Vragen die men zich stelt in een familiebedrijf

 • Zijn onze kinderen wel geschikt en voldoende gemotiveerd om ons op te volgen?
 • Wat doe ik met een aantrekkelijk bod van een derde partij?
 • Al mijn vermogen zit in het bedrijf, moet ik toch de aandelen aan mijn kinderen schenken?
 • Welk loon geven wij aan onze kinderen wanneer zijn in het bedrijf komen werken?
 • Hoeveel bedrijfsleiders mogen er in de toekomst zijn?
 • Mag een familielid de bestelwagen of vergaderruimte gebruiken voor privé-doeleinden?
 • Kunnen we slecht presterende familieleden ontslaan?
 • Mag een goed presterende, niet-familiale manager zich inkopen in ons familiebedrijf?
 • Mag de schoonfamilie komen werken in ons bedrijf?
 • Wanneer wil ik op pensioen gaan en hoe ziet de toekomstige rolverdeling er dan uit?
 • Hoe kan ik erop toekijken dat mijn bedrijf gezond blijft?

Family Governance is preventief handelen

Ons Family Governance team staat familiale ondernemers bij in de sleutelmomenten van de familie en onderneming, zoals de intrede van een familielid in het familiebedrijf, loopbaan van familieleden en de overdracht van het familiebedrijf. Belangrijk hierbij is dat u als familie en bedrijf hierop voorbereid bent vooraleer er zich moeilijkheden voordoen. Onze aanpak vertrekt steeds vanuit een holistische visie. Wanneer wij werken met familiebedrijven hebben wij steeds oog voor de relationele, bedrijfsmatige en vermogensaspecten.

We kunnen u helpen met:

 • Het opmaken van een familiecharter;
 • Het opmaken van een masterplan voor de generatiewissel binnen uw familiebedrijf
 • Opmaken van Business Family Lab met uw familie: hoe maak je jouw familie, bedrijf en vermogen futureproof?
 • Het begeleiden van de loopbaan van uw kinderen (NextGen) - o.a. door organiseren van workshops op maat
 • Het bedrijfsorganigram
 • Screening van familie, bedrijf en vermogen

Maak een afspraak met één van onze experten:

Caroline De Backer
cdebacker@deloitte.com
+ 32 2 800 27 91

Ellen Bonte
ebonte@deloitte.com
+ 32 51 66 47 16

Duik in het verhaal van Jules en Juliette

Het verhaal van Jules en Juliette zit vol met aspecten die duidelijk maken met welke concrete situaties wij u kunnen bijstaan. Dit verhaal is echter niet allesomvattend, wij staan ook ter uwer beschikking om andere vraagstukken te behandelen die zich afspelen in uw persoonlijk leven.