Tools

VAT Scan

Datamining van uw boekhouding op btw-vlak

Voor vele bedrijven bieden de btw-regels onontgonnen mogelijkheden om werkkapitaal vrij te maken. Anderzijds stelt de introductie van datamining de btw-administratie in staat grote hoeveelheden data doelgericht en systematisch te analyseren. Voorheen onopgemerkte verkeerde toepassingen van de complexe btw-regels kunnen dus makkelijker worden opgespoord en kunnen leiden tot buitensporige naheffingen en boetes. De Deloitte VAT-scan gebruikt dezelfde methodes om orde op zaken te stellen voor het te laat is en er nog bij te winnen ook.

 

Btw: een groter wordende bron van risico’s en opportuniteiten

De btw-regelgeving is bijzonder uitgebreid en complex. Foutloze boekhoudingen zijn dan ook eerder een uitzondering dan de regel. Nog zeldzamer zijn bedrijven die hun btw-systeem hebben geoptimaliseerd aan hun activiteiten om werkkapitaal vrij te maken. In het verleden was dit een minder groot probleem. Er was minder druk op het werkkapitaal, de kans op een btw-controle was beperkt en ook het opsporen voor deze fouten was ook voor de administratie een hele opgave. Maar de tijden zijn veranderd. De administratie heeft niet stilgezeten: via datamining gaat ze op zoek naar ongerijmdheden in alle gegevens die in het kader van de belastingaangifte worden aangeleverd. We merken dan ook dat controles steeds gerichter worden. De controleurs weten immers al waar ze naar op zoek zijn.

Systematische controle van de btw-boekhouding

De VAT-Scan methode, die binnen Deloitte werd ontwikkeld, komt tegemoet aan deze gegroeide problematiek. Op basis van de gegevens in uw boekhoudsysteem wordt systematisch gecontroleerd of de btw-voering in lijn is met de wetgeving en of er mogelijkheden zijn tot optimalisatie. Op basis van de resultaten wordt een actieplan voorgesteld om gevonden fouten recht te zetten en mogelijkheden tot optimalisatie te implementeren.

VAT-Scan: ervaring en expertise in één krachtig instrument

Tijdens de VAT-scan worden de gegevens uit uw boekhouding systeem gescand op basis van door Deloitte gedefinieerde controles. Deze lijst controles is het resultaat van onze jarenlange ervaring en expertise in btw. Het verschil met voorgaande controlemethoden is dat er niet gewerkt wordt met een steekproef van een maand, maar dat alle gegevens van het volledige boekjaar kunnen worden gebruikt. Dit vergroot de kans significant dat structurele fouten en mogelijke optimalisaties worden opgespoord.

 

“Datawarehouse en datamining - Nieuwe instrumenten voor efficiëntere en eerlijke inning van de belastingen

Website Steven Vanackere, 20-07-2012

Voor vele bedrijven bieden de btw-regels onontgonnen mogelijkheden om werkkapitaal vrij te maken. Anderzijds stelt de introductie van datamining de btw-administratie in staat grote hoeveelheden data doelgericht en systematisch te analyseren. Voorheen onopgemerkte verkeerde toepassingen van de complexe btw-regels kunnen dus makkelijker worden opgespoord en kunnen leiden tot buitensporige naheffingen en boetes. De Deloitte VAT-scan gebruikt dezelfde methodes om orde op zaken te stellen voor het te laat is en er nog bij te winnen ook.

“Wij hebben VAT-Scan ervaren als een uiterst efficiënte tool om btw-gerelateerde problemen en mogelijke risico’s te detecteren binnen onze onderneming, maar tevens als een tool om eventuele opportuniteiten te detecteren."

Karl Verschaete, Procotex nv