money

Solutions

Waardering van een onderneming

Financiële waardering volgens erkende marktmethoden

Het bedrijf waarderen is een belangrijke stap in het proces. Onze ervaren teams gebruiken erkende methoden om de objectieve waarde van uw bedrijf te bepalen. Ons multidisciplinair team van experten begeleidt u stap voor stap in alle fasen die een waardering vereisen en beantwoordt al uw vragen in verband met de verkoop van uw onderneming.

Onze experten begeleiden u bij de volgende vragen:

  • Hoe kan ik mijn bedrijf het best voorbereiden op de verkoop?
  • Hoe bepaal ik de waarde van mijn bedrijf voor de verkoop aan een derde of bij een familiale overdracht?
  • Wat zijn de relevante waarderingsmethoden in mijn sector?
  • Hoe kan ik mijn bedrijf in waarde doen stijgen?
  • Welke stappen moet ik zetten na de waardering van mijn bedrijf?
  •  Welke impact heeft COVID-19 op de waarde van mijn bedrijf?

 

De waardering van uw bedrijf volgens drie methoden

De methode van het gecorrigeerd nettoactief

Bij de methode van het gecorrigeerd nettoactief baseren we ons op de meest recente boekhoudkundige situatie. De activa en passiva worden geherwaardeerd om een betrouwbaar beeld te krijgen van de reële marktwaarde.

De methode van discounted cashflow (DCF)

Met deze methode kunnen we de waarde van het bedrijf bepalen op basis van de toekomstige operationele kasstromen.

De methode op basis van multiples

ü  Bij deze methode wordt het bedrijf vergeleken met beursgenoteerde bedrijven uit dezelfde sector of met vergelijkbare transacties, de 'peer group'.

 

Voor sommige sectoren worden aanvullende en specifieke methoden toegepast. Bijvoorbeeld voor de autosector, bedrijven in moeilijkheden of waar een herstructurering nodig is en start-ups.

 

We begeleiden u stap voor stap in alle fasen die een waardering vereisen!

graph

Contacteer onze experten voor meer info!

Jan Goemaere

Jan Goemaere

Partner, Deloitte Private | M&A & Finance

Jan Goemaere is the responsible partner for a national team of M&A & Finance of about 40 advisors within Deloitte Private | Accountancy & Advisory in Belgium. On top of that, he leads a Deloitte EMEA ... More

Vincent Trevisan

Vincent Trevisan

Partner, Deloitte Private | M&A & Finance

Vincent totalise 30 ans d’expérience en finance, fiscalité et réorganisation d’entreprise de toutes tailles. Par son approche multidisciplinaire et pragmatique, Vincent a toujours la volonté de deveni... More