deloitte cyber ICT-veiligheidsaudit header

News

Deloitte kan tot eind 2022 een ICT-veiligheidsaudit uitvoeren bij elk lokaal bestuur in Vlaanderen met cofinanciering van de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits in de 300 lokale besturen in Vlaanderen.

Op initiatief van minister Somers en in samenwerking met Deloitte biedt de Vlaamse regering aan alle lokale besturen bijkomende ondersteuning aan om de meest prioritaire risico’s rond cyberveiligheid aan te pakken.

Lokale besturen maken nu meer dan ooit gebruik van digitale instrumenten om te communiceren met burgers en ondernemingen en om hun (thuis)werking en dienstverlening te kunnen garanderen. Daarbij is er nood aan robuuste en veilige lokale ICT-systemen die de informatieveiligheid, maar ook de bedrijfscontinuïteit maximaal waarborgen. 

Elk lokaal bestuur dat in de periode 2021-2022 deze basisaudit bestelt via de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, kan gegarandeerd gebruik maken van dit aanbod. De prijs die jouw bestuur zelf moet betalen, bedraagt minder dan 2000 euro.

We hebben al wel wat audits gehad, maar nog geen in zo’n duidelijke en klare taal (lees niet in het ‘ICT-nees’ voor de niet-IT-profielen) en acties waarmee we dadelijk aan de slag konden gaan.

Hilde Nys (DPO Stad Mechelen)

Wat houdt de basisaudit in?

De basisaudit probeert antwoord te geven op volgende vragen:

  • Kan iemand die aangesloten is op het netwerk van het lokaal bestuur te veel toegang verkrijgen, de werking belemmeren en/of schade berokkenen?
  • Kan je via internet toegankelijke systemen van je organisatie beter beschermen?Zijn de nodige regels ingesteld om de wachtwoorden en andere authenticatiegegevens voor het centrale gebruikersbeheer voldoende veilig te maken?
  • Kunnen de bedrijfscontinuïteitsplannen verbeterd worden?
  • Worden de ICT-risico’s voldoende opgevolgd?
  • Heeft je bestuur een goed zicht op de (organisatie)beheersing van de ICT-risico’s?

Wat houdt de aanvullende audit in?

Naast de uitvoering van een basisaudit kan een aanvullende audit op maat worden besteld. Het lokale bestuur kan de bestelling van de aanvullende audit laten afhangen van de resultaten van de basisaudit.  Om van de cofinanciering van 50% te kunnen genieten voor een aanvullende audit, moet wel minstens de basisaudit worden uitgevoerd.

Did you find this useful?