Webinars

Online leerprogramma Douane in de praktijk

Customs and VAT Learning Solutions

Is uw onderneming internationaal actief? Dan komt u onvermijdelijk in aanraking met douane, btw en mogelijk ook accijnzen. U heeft ongetwijfeld ook al ondervonden dat het niet altijd even eenvoudig is om deze regelgeving op een juiste en optimale manier toe te passen.

Voor bedrijven die internationale handel voeren is een goede kennis van de verschillende douaneprocedures van essentieel belang voor een vlotte logistieke doorstroom van goederen. Bovendien kan een onjuiste toepassing van de douanewetgeving tot heel wat extra kosten leiden. Gezien de huidige turbulenties in de wereldhandel (Brexit, handelsakkoorden die in vraag worden gesteld door politieke leiders, …) is een grondige praktische kennis van de douaneprocedures meer dan ooit aangewezen.

Leerobjectieven

Met het online leertraject ‘Douane in de praktijk’ maakt de gebruiker op een uitgebreide doch heldere en praktische wijze kennis met de werking van de douane, de verschillende douaneprocedures en de basisregels voor de handel van goederen tussen de EU en de derde landen. Na het doorlopen van deze opleiding zal men een duidelijk inzicht hebben in de werking van de douane, de verschillende douanedocumenten en douaneprocedures. Verder zal men ook vertrouwd geraken met de specifieke douaneterminologie.

Doelpubliek

De opleiding ‘Douane in de praktijk’ is niet alleen geschikt voor personeel dat betrokken is in het operationeel beheer van de goederenstroom, maar ook voor customer service, inkopers, verkopers, en directieleden die baat hebben bij een basiskennis van douaneprocedures. Ook in het geval douanezaken zijn uitbesteed aan een externe partij.

Enige voorkennis is niet nodig. Dit maakt het programma bij uitstek toegankelijk voor gebruikers die nieuw zijn in het vakgebied. Het traject is eveneens interessant voor zij die al over de nodige ervaring in de materie beschikken maar hun kennis willen opfrissen of verdiepen, of een certificatie wensen te behalen. We verwachten dat een gebruiker een 30-tal uur nodig zal hebben om heel het traject te doorlopen. De precieze doorlooptijd is evenwel afhankelijk van zijn of haar voorkennis.  Zit men al even in de praktijk dan zal het wat vlotter gaan dan bij iemand die net gestart is.

Hoe ziet het programma eruit

Na een inleidende module komen volgende thema’s modulair aan bod:

 1. Werking van de douane
 2. De Europese Unie
 3. Verschil tussen Unie en niet-Uniegoederen
 4. Diverse procedures
 5. Douanegebied, btw-gebied en accijnsgebied
 6. De belangrijkste vakken op een aangifte
 7. Classificatie
 8. Oorsprong
 9. Het EORI-nummer
 10. Incoterms
 11. Statistische waarde bij uitvoer
 12. Douanewaarde bij invoer
 13. Maatstaf van heffing inzake btw

Doorheen het leertraject krijgt de gebruiker tal van oefeningen die erop gericht zijn de praktische toepassing van de theorie te toetsen.

Tevens wordt er in een export- en importcase voorzien, waarbij de gebruiker aan het einde van het traject alle opgedane kennis kan aftoetsen en bestendigen.

Doordat het programma is opgedeeld in verschillende modules wordt in de nodige flexibiliteit voorzien, en kan de gebruiker starten en de draad later weer oppikken wanneer het best past. Hierdoor is het perfect mogelijk het leerprogramma te doorlopen in combinatie met een druk werkschema.

Bij afloop wordt in een evaluatie voorzien. Indien men daarbij 70% of meer scoort, ontvangt de gebruiker een certificaat dat aantoont dat zijn/haar basiskennis op peil is.

Men krijgt hiervoor uiteraard meerdere kansen. Het primaire doel van het programma blijft immers om op een aangename manier kennis op te doen.

Kostprijs

De kostprijs voor het opleidingsprogramma ‘Douane in de Praktijk’ is afhankelijk van een aantal factoren. Om te beginnen is een account (en de certificatie achteraf) steeds gelinkt aan een individuele gebruiker. Hoe meer unieke logins uw bedrijf wenst aan te kopen, hoe goedkoper het wordt.  Mits een meerprijs kan de ‘look and feel’ van het leerprogramma desgewenst ook aangepast worden aan de lay-out van je bedrijf.

Voor aankopen van 1 tot 10 logins kost het opleidingstraject Douane in de Prakijk 380€ per gebruiker.

Voor aankopen vanaf 11 tot 50 logins komt de prijs op 320€ per gebruiker.

Voor aankopen vanaf 51 logins en meer bedraagt de kost 280€ per gebruiker, of kan desgewenst een voorstel op maat aangevraagd worden.

De gebruiker krijgt voor deze vergoeding één jaar toegang tot het leertraject.

Men kan daarbij, ook na beëindiging van het leertraject, gedurende voormelde periode de inhoud bij wijze van naslagwerk of herhaling onbeperkt opnieuw consulteren.

Het leertraject kan ook aangevuld worden met een maandelijkse quiz ter versterking van de leerimpact.

Heb je interesse voor dit opleidingstraject, of misschien zelfs een cursus geheel op maat van je bedrijf, neem dan even contact op.

Heb je interesse voor dit opleidingstraject, of misschien zelfs een cursus geheel op maat van je bedrijf, neem dan even contact op.

Contact
Daan De Vlieger
Director
Global Trade Advisory
ddevlieger@deloitte.com
+ 32 2 600 68 08 

Een aanvraag indienen kan ook via dit formulier

Kostprijs

 • 1 tot 10 logins: 380€ per gebruiker
 • 11 tot 50 logins: 320€ per gebruiker
 • 51 logins en meer: 280€ per gebruiker

Er kan desgewenst een voorstel op maat aangevraagd worden