Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία αναθεώρηση: 04 Ιανουαρίου 2019

Εισαγωγή

Συνοπτική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Deloitte, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Η ακόλουθη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Deloitte Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 162812 με έδρα τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 24, 1075, Λευκωσία, η Deloitte Investment Services Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 163314 και έδρα τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 24, 1075, Λευκωσία και η Deloitte Actuarial Services Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής 389037 και έδρα την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 24, 1075 Λευκωσία.

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει ποια προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σας  συλλέγουμε, πότε και γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία και σε ποιους τα παρέχουμε. Επιπλέον, υποδεικνύει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, όπως ακόμη και τα άτομα στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για πρόσθετες πληροφορίες ή για τυχόν ερωτήσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανατρέχοντας στις πιο κάτω παραγράφους:

-       Σε ποιον απευθύνεται η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τι καλύπτει;

-       Σχετικά με άλλους συνδέσμους της deloitte.com.

-       Τί πληροφορίες συλλέγουμε;

-       Πώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες;

-       Οι νομικές βάσεις που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

-       Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας;

-       Προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

-       Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας;

-       Τα δικαιώματά σας.

-       Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

-       Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ποιον απευθύνεται η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τι καλύπτει;

Μπορείτε να διαπιστώσετε τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε, αποθηκεύουμε και  προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν:

 • παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς ή στους πελάτες μας,
 • χρησιμοποιείτε την «Ιστοσελίδα μας», ή
 • πραγματοποιούμε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας.

Μπορεί να αναφερθούμε σε πληροφορίες που προσδιορίζουν  ή μπορεί να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, ή που μπορεί κατ’ άλλο τρόπο να σχετίζονται με εσάς ως «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικά στοιχεία». Περεταίρω, μπορεί κάποιες φορές να αναφερθούμε συλλογικά στη συλλογή, τη διαχείριση, τη χρήση, την προστασία και στην αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων ως «επεξεργασία» τέτοιων προσωπικών στοιχείων.

Όταν αναφερόμαστε  στην «Ιστοσελίδα μας» ή «αυτή την Ιστοσελίδα"» στην παρούσα δήλωση, εννοούμε τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες της deloitte.com που ορίζονται ως «Location:Cyprus» στην πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας.

Η Deloitte.com αποτελείται από διάφορες παγκόσμιες, ενδοσυνοριακές ή και περιφερειακές ιστοσελίδες, κάθε μία από τις οποίες παρέχεται από την Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") ή από μία από τις ανεξάρτητες εταιρείες μέλη της ή από συναφείς τους οντότητες (συλλογικά, το "Δίκτυο Deloitte") . Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη DTTL, τις εταιρείες-μέλη της DTTL και τις συναφείς οντότητες τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα About Deloitte.

Συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλα μέλη του Δικτύου της Deloitte αλλά και με τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών ή προμηθευτές μας) παρατίθενται στη συνέχεια.

Σχετικά με άλλους συνδέσμους της deloitte.com

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως  ιστοσελίδες από άλλες χώρες που εντοπίζονται στην ιστοσελίδα της deloitte.com παρέχονται από άλλες οντότητες του Δικτύου της Deloitte και δεν παρέχονται από εμάς. Οι εν λόγω ιστοσελίδες, καθώς και άλλες ιστοσελίδες που ενδέχεται να συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα, δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας όπως ενημερωθούν για τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων σε κάθε μία από τις άλλες  ιστοσελίδες, προτού κοινοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία τους.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και από πού τις συλλέγουμε;

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών σε εσάς ως πελάτη και ιδιαίτερα κατά τη διεξαγωγή ελέγχων δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας (ή συζητώντας πιθανές υπηρεσίες που ενδεχομένως να σας προσφέρουμε ως μελλοντικό πελάτη), ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Παράλληλα, μπορούμε  να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.

Μπορούμε να συλλέξουμε ή να αποκτήσουμε τέτοια δεδομένα,  είτε επειδή μας τα παρέχετε (όπως για παράδειγμα μέσω κάποιου εντύπου στην Ιστοσελίδα μας ή μέσω των διαδικασιών προσδιορισμού της ταυτότητας του πελάτη), είτε επειδή τρίτοι μας δίνουν αυτά τα δεδομένα (για παράδειγμα, ο εργοδότης ή ο σύμβουλός σας , ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία της επιχείρησής μας) ή επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε ή να αποκτήσουμε ή να εξάγουμε προσωπικά σας δεδομένα παρατηρώντας τον τρόπο που αλληλεπιδράτε μαζί μας. Για παράδειγμα, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα και για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά, εμείς (ή οι πάροχοι υπηρεσιών) ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη) τα οποία ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις ελέγξετε μπορείτε να βρείτε στο Cookie Notice μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή αποκτούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό: το όνομα, την ηλικία σας, την ημερομηνία γέννησης, τον  αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τη χώρα διαμονής, οικογενειακές συνθήκες (για παράδειγμα, την οικογενειακή σας κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων ατόμων), στοιχεία για την απασχόληση και την εκπαίδευση (για παράδειγμα, τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεστε, τη θέση εργασίας σας και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας) οικονομικές και φορολογικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το εισόδημά σας και τη φορολογική σας κατοικία, τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης σας, λεπτομέρειες καταγγελίας και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν «ευαίσθητες» ή «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων, όπως λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία σας (για παράδειγμα, σε σχέση με θέματα ασφάλειας ζωής και υγείας) ή τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας. Σημειώστε ότι όταν η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται από το νόμο, απαιτείται η ρητή σας συγκατάθεση κάθε φορά που ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε και άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα επιβολής νομικών απαιτήσεων σε μας.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε άμεση  συμβατική σχέση μαζί σας, αλλά λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τον πελάτη μας, υιοθετούμε μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση του πελάτη μας με τους νόμους και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων σχετικά με αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα, αν ο πελάτης μας σας έχει προμηθεύσει με τις σχετικές ενημερωτικές δηλώσεις αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και κοινοποίησης τους σε τρίτους όπως τη Deloitte, και ότι έχει λάβει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από εσάς για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και στο συμβόλαιο με τον πελάτη μας.

Παράλληλα, κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Η ιστοσελίδα μας όπως και οι υπηρεσίες μας δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για παιδιά. Η σκόπιμη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για παιδιά δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής μας. Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, "παιδιά" αποτελούν τα άτομα κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

Πώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες;

Χρήση προσωπικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(Α)      Για την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν τη συνομολόγηση της σύμβασης.  

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου, δύναται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τέτοια επικοινωνία δύναται να λάβει χώρα είτε μαζί σας είτε με άλλα μέλη του Δικτύου της Deloitte με τους παρόχους υπηρεσιών μας ή άλλες αρμόδιες αρχές. Μπορούμε  επιπλέον να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διεξαγωγή ελέγχων δέουσας επιμέλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας.

Επειδή παρέχουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες μας, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τις υπηρεσίες μας ποικίλει. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα:

 • σε σχέση με τους υπαλλήλους ενός πελάτη, ώστε να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν τις φορολογικές τους υποθέσεις  όταν εργάζονται στο εξωτερικό,
 • όταν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες κινδύνου σε εταιρικούς πελάτες,
 • όταν παρέχουμε επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες (όπως επενδυτικές συμβουλές)
 • όταν προσφέρουμε υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου (όπως υπηρεσίες μισθοδοσίας),
 • σε σχέση με τους υπαλλήλους και τους πελάτες ενός πελάτη μας κατά τη διεξαγωγή ενός εταιρικού λογιστικού ελέγχου (ή παρόμοιας δραστηριότητας),
 • σε σχέση με έναν πελάτη για να τον βοηθήσουμε να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, ή
 • όταν εξετάζουμε υποψηφίους για λόγους απασχόλησης.

Στην περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε από εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ή να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

(Β)      Για τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση

Απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και με συγκεκριμένα πρότυπα σχετικά με τον τομέα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών  δεδομένων. Ίσως για παράδειγμα, να χρειαστεί να διενεργήσουμε επαληθεύσεις ταυτότητας μέσω των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη, να δημιουργήσουμε ελέγχους κατά την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που αφορούν τις φορολογικές μας δηλώσεις. Επιπρόσθετα, δύναται να καταστεί  απαραίτητη η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή σε υπηρεσία επιβολής του νόμου, μετά από αντίστοιχη αίτηση.

(Γ) Σε περιπτώσεις όπου η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι προς το έννομο συμφέρον μας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα έννομά μας συμφέροντα  ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, δεδομένου πάντα πως τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν προέχουν των συμφερόντων μας. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • να διατηρήσουμε τους λογαριασμούς και τα αρχεία μας,
 • να ενισχύσουμε την ασφάλεια του δικτύου μας και των συστημάτων πληροφοριών,
 • να εντοπίσουμε, να προλάβουμε και να διερευνήσουμε  πιθανή απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες
 • να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των ανθρώπων, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων μας και να αποτρέψουμε πιθανή παραβίαση τους μέσω βιντεοπαρακολούθησης,
 • να διαχειριστούμε τις υποδομές μας, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες,
 • για σκοπούς οικονομικής λογιστικής, τιμολόγησης και ανάλυσης κινδύνου,
 • να τροποποιήσουμε, να προσαρμόσουμε ή να βελτιώσουμε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες μας,
 • να υπερασπιστούμε, να εξετάσουμε ή να προωθήσουμε δικαστικώς έννομες αξιώσεις,
 • για σκοπούς πρόσληψης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, και
 • για να λάβουμε επαγγελματικές συμβουλές από τους συμβούλους μας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των λογιστών μας.

(Δ)      Στην περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Ζητούμε τη συγκατάθεσή σας μόνο όταν θέλουμε να σας προσφέρουμε πληροφορίες προώθησης προϊόντων σε σχέση με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση που λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά καιρούς για λόγους έρευνας.

Έχετε τη δυνατότητα  απόσυρσης της συγκατάθεσής σας για οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με μας στο cyprivacy@deloitte.com ή με τη χρήση της λειτουργίας “Unsubscribe”, σε οποιαδήποτε επικοινωνία για σκοπούς προώθησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας αποστέλλουμε.

Σημειώστε ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει γίνει πριν την απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, θα το πράξουμε επειδή:

 • μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της νομοθεσίας για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση ή την κοινωνική προστασία,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • έχετε καταστήσει τα δεδομένα σας προδήλως δημόσια.

Χρήση προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας

Εκτός από τους πιο πάνω σκοπούς αναφορικά με τη λειτουργία της επιχείρησής μας, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας:

 • για τη διαχείριση και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας μας,
 • για την προσαρμογή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας ώστε να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για παράδειγμα τα σεμινάρια ή τις παρουσιάσεις μας,
 • για τη διαχείριση και απόκριση κάθε αιτήματος που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε σχέση με έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε λεπτομέρειες σχετικά με εσάς: σε άλλα μέλη του Δικτύου της Deloitte, σε εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή /και στο Δίκτυο της Deloitte, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών υπηρεσιών προώθησης προϊόντων όπως διαφημιστικές εταιρείες, αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των αρχών που εποπτεύουν είτε εμάς είτε άλλο μέλος του Δικτύου της Deloitte), στον εργοδότη σας ή/και στους συμβούλους του, στους δικούς σας συμβούλους, σε υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και σε άλλους οργανισμούς που μας βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στον περιορισμό του κινδύνου πιθανής απάτης και παραπτώματος. Τρίτοι που εμπλέκονται σε πιθανή ή πραγματική πώληση του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της Deloitte (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης συγχώνευσης, απόκτησης, κοινοπραξίας, αναδιοργάνωσης, εκχώρησης, διάλυσης ή εκκαθάρισης) και άλλοι τρίτοι οι οποίοι απαιτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δύνανται επίσης να λάβουν δεδομένα σας.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να φιλοξενεί διάφορες εφαρμογές ή υπηρεσίες κοινωνικών μέσων που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενo με άλλους χρήστες (συλλογικά "Εφαρμογές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης"). Αξίζει να σημειωθεί πως, οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία μοιράζεστε σε αυτές τις Εφαρμογές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι δυνατόν να διαβαστούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες των σχετικών εφαρμογών. Έχουμε ελάχιστο ή σχεδόν μηδαμινό έλεγχο των άλλων αυτών χρηστών και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τυχόν πληροφορίες που μοιράζεστε σε Εφαρμογές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο συμβατό με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σημειώστε ακόμη, ότι ορισμένοι από τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρονται πιο πάνω ενδέχεται να εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε ότι έχουν υιοθετηθεί μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως επίσης ότι οι παραλήπτες παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ενδέχεται να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας στην περίπτωση διαβίβασης  των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες όπου δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί διαβίβασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις επαρκείς εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η Deloitte για τις διαβιβάσεις αυτές (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων σχετικών συμφωνιών) μπορούν να σας διατεθούν, αφού επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Deloitte, στο 22 360300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cyprivacy@deloitte.com.

Ταυτόχρονα, δύναται να μοιραζόμαστε μη προσωπικές, ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες με άλλους οργανισμούς μέλη του Δικτύου της Deloitte για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει μία σειρά από φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή, ακριβή και ενημερωμένα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων,
 • Διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι για τον περιορισμό της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την «ανάγκη γνώσης»,
 • Τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προστασίας, της κρυπτογράφησης και λογισμικού προστασίας από ιούς, και
 • τα φυσικά μέτρα ασφάλειας, όπως ειδικά μέτρα πρόσβασης προσωπικού  στις εγκαταστάσεις μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα συστήματά μας για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ακόλουθων περιόδων:

(i) όσο είναι απαραίτητο για τη σχετική δραστηριότητα ή υπηρεσία,

(ii) για οποιαδήποτε περίοδο τήρησης που απαιτείται από το νόμο,

(iii) το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες ή,

(iv) για οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης σύμφωνα με την επίσημη πολιτική διατήρησης της Εταιρείας (η οποία μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος).

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας

Στη βάση του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε διάφορα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε όπως λάβετε από εμάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή ή/και λανθασμένα δεδομένα.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα σας παρέχει τη δυνατότητα  να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη») όταν δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για τη συνέχεια της επεξεργασίας τους από μέρους μας. Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία παρακάτω).
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν επικαλούμαστε τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτων), αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με την κατάστασή σας που σας κάνει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία στη βάση του σκοπού αυτού. Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς προώθησης εμπορικών προϊόντων.
 • Εάν απορρίψετε την επεξεργασία για λόγους προώθησης εμπορικών προϊόντων, τότε θα διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με αυτό το δικαίωμα μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν:

-       τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι ακριβή,

-       έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

-       δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για να τα χρησιμοποιήσετε για πιθανές νομικές αξιώσεις, ή

-       έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά περιμένετε από εμάς να επιβεβαιώσουμε εάν επιτρέπεται να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε.

 • Να ζητήσετε να λάβετε  αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και για να τα διαβιβάσετε σε άλλους οργανισμούς. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς (φορητότητα των δεδομένων).
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για καθορισμένους σκοπούς ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε συγκατάθεσή σας προτού ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο cyprivacy@deloitte.com ή να μας γράψετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,

Deloitte Limited,

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 24,

1075 Λευκωσία, Κύπρος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ανωτέρω στοιχεία  επικοινωνίας για την υποβολή παραπόνου σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιοδήποτε ερώτημά ή αίτημα το οποίο έχετε υποβάλει σε μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο. Αν θέλετε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Επιτρόπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται ανά διαστήματα, να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την ενημέρωσή σας στην περίπτωση αλλαγών στη δήλωση αυτή, θα αλλάζουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στην πρώτη σελίδα. Η νέα τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ισχύει από την ημερομηνία αναθεώρησης. Επομένως, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη δήλωση ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα στοιχεία σας.

Did you find this useful?