Article

Τα οφέλη του Προτύπου Investors in People για τους οργανισμούς

Τι είναι το Πρότυπο Investors in People;

Το Πρότυπο Investors in People (IIP) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και οδηγό για τους οργανισμούς, το οποίο τους ενθαρρύνει να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και αναγκών των επιχειρήσεων, το Πρότυπο έχει αλλάξει μορφή και έχει διαφοροποιήσει τόσο την προσέγγιση του, όσο και τα σχετικά κριτήρια, δημιουργώντας το IIP 6ης γενιάς. Το αναθεωρημένο πρότυπο, δίδει περισσότερη έμφαση σε τομείς όπως ηγεσία, αξίες, συμπεριφορές και συνεχής βελτίωση, με απώτερο πάντοτε στόχο τη δημιουργία οργανισμών υψηλής απόδοσης (high performing organizations) και τη διασφάλιση της διαχρονικής επιχειρηματικής αριστείας.

Ποια η συμβολή της Deloitte στην εφαρμογή του Προτύπου Investors in People στην Κύπρο;

Ως πρωτοπόρος κυπριακός οργανισμός, ο οποίος έχουμε αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο με τον τίτλο του ‘IIP International Champion’ και επιτύχει την ανώτατη διάκριση (Platinum), έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην υιοθέτηση και την προώθηση του Προτύπου IIP στην Κύπρο, καθώς έχουμε υποστηρίξει το μεγαλύτερο αριθμό οργανισμών που έχουν εφαρμόσει το Πρότυπο. Συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη της Deloitte, από το 2009, πάνω από 50 οργανισμοί από διαφόρους τομείς της οικονομίας έχουν πιστοποιηθεί με το Πρότυπο και έχουμε συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση περισσότερων από 55 αξιολογήσεων για τα διάφορα επίπεδα πιστοποίησης. Είμαστε περήφανοι που σημαντικός αριθμός των επιχειρήσεων, έχει επιτύχει επιπρόσθετες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου την ανώτατη διάκριση (Platinum). Επί του παρόντος, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το μεγαλύτερο αριθμό οργανισμών για εφαρμογή του Προτύπου και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα πιστοποιηθούν και άλλοι οργανισμοί.

Ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή του Προτύπου Investors in People στους οργανισμούς;

Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία μας σχετικά με την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στους πελάτες μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εφαρμογής του Προτύπου IIP, έχουμε διαπιστώσει ότι το IIP αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την εισαγωγή και τη συνεχή αναβάθμιση της υποδομής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου τους δυναμικού καθώς και για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ισότητα και συνάμα την ποικιλομορφία. Η εφαρμογή του Προτύπου και οι διακρίσεις που έχουν λάβει οι οργανισμοί φαίνεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος υπερηφάνειας του προσωπικού για τον Οργανισμό τους.

Με έναυσμα την καθοδήγηση των οργανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προτύπου το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, η συμβουλευτική μας ομάδα έχει συνδράμει στην εφαρμογή νέων και ρηξικέλευθων πρακτικών στους οργανισμούς που συνεργαζόμαστε, ακολουθώντας πάντα εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι εν λόγω πρακτικές, αδιαμφισβήτητα έχουν προσφέρει αξία στην εμπειρία εργοδότησης και έχουν συμβάλει στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του εκάστοτε οργανισμού, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς τους στόχους και προτεραιότητες.

Ποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσουν οι οργανισμοί στα πλαίσια της εφαρμογής του Προτύπου Investors in People;

Στην προσπάθεια μετουσίωσης των εταιρικών αξιών σε πράξεις, πολλοί οργανισμοί έχουν εισαγάγει πρακτικές που ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές από το προσωπικό. Επίσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία, δίνουν την ευκαιρία στους συναδέλφους να αναγνωρίσουν και να επικροτήσουν τις εν λόγω συμπεριφορές, μέσω διαγωνισμών και σχεδίων ανάδειξης.

Στον τομέα της ηγεσίας, οι οργανισμοί έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον σε μεθόδους αξιολόγησης και τομέων ανάπτυξης των ηγετικών τους στελεχών πέραν των παραδοσιακών, παρέχοντας τους στοχευμένες λύσεις και εξατομικευμένες ευκαιρίες ανάπτυξης. Έτσι, η ηγετική ομάδα η οποία διαμορφώνεται διαθέτει την απαραίτητη γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που τους καθιστά έτοιμους να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί οργανισμοί έχουν προχωρήσει στον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής τους δομής υιοθετώντας ευέλικτά μοντέλα με μια αποκεντρωμένη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Επίσης, μέσω τεχνολογικών αναβαθμίσεων ή άλλων πρακτικών για προσωπική επαφή με την ανώτερη διευθυντική ομάδα, έχουμε διαπιστώσει ότι τα επίπεδα επικοινωνίας ενισχύονται όλο και περισσότερο μέσα στους οργανισμούς, με την εμπλοκή του προσωπικού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων να γίνεται όλο και πιο ουσιαστική.

Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πακέτων αναγνώρισης και επιβράβευσης του προσωπικού, έχουμε δει οργανισμούς να παρέχουν πληθώρα ωφελημάτων, πέραν των νομικών τους υποχρεώσεων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο προσωπικό να επιλέξει το καταλληλότερο για αυτούς, το οποίο πραγματικά τους παρακινεί εφόσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επίσης, πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν σχέδια φιλοδωρήματος βασισμένα σε πρωτοπόρες παραμέτρους, καθώς και σχέδια μακρόχρονης επιβράβευσης, ως μέσο αναγνώρισης της συνεισφοράς του προσωπικού στην εταιρική επιτυχία.  

Με στόχο επίσης την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι οργανισμοί έχουν εισαγάγει μια πρωτοποριακή και δομημένη διαδικασία προσέλκυσης, εντοπισμού, αξιολόγησης, ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντων. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει Ακαδημίες, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη ξεχωριστών δεξιοτήτων που κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν μοναδικότητα για κάθε άτομο. Η εν λόγω πρακτική συνδέεται άμεσα με την ανέλιξη του προσωπικού στον οργανισμό, μέσω της αποτελεσματικής προετοιμασίας τους για ανάληψη αναβαθμισμένων καθηκόντων / ρόλων. Έμφαση επίσης δίδεται στη δημιουργία Πλάνων Διαδοχής με στόχο τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας και την προετοιμασία των μελλοντικών ηγετών.

Ανταποκρινόμενοι επίσης στα μηνύματα των καιρών, αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή της φιλοσοφίας στον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης, πολλοί οργανισμοί αναθεώρησαν τα παλιά τους συστήματα που εστιάζονταν σε συζητήσεις γύρω από τη βαθμολόγηση κριτηρίων και τα αντικατέστησαν με απλές και τακτές συζητήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τον ανοιχτό διάλογο. Με βάση τη νέα προσέγγιση, οι αξιολογητές έχουν φορέσει πλέον το καπέλο του καθοδηγητή και εμπνευστή και οι συζητήσεις εστιάζονται στον εντοπισμό και την ενίσχυση των δυνατών σημείων του προσωπικού και των προοπτικών ανάπτυξής τους.

Οι οργανισμοί επίσης έχουν εφαρμόσει δομημένη στρατηγική σε θέματα εταιρικής εικόνας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και σε πρακτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στη βάση του προφίλ και των αντίστοιχων αναγκών των διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού αλλά και βάσει των χαρακτηριστικών της νέας γενιάς που εισέρχεται στον επαγγελματικό χώρο.

Καθώς το πρότυπο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα, οι οργανισμοί ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν επιπρόσθετες πρακτικές για άντληση πληροφόρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, όπως για παράδειγμα έρευνες μυστικού επισκέπτη, έρευνες αγοράς για διασφάλιση της ποιοτικής υπεροχής από τον ανταγωνισμό, κλπ.

Did you find this useful?