HR transformace

Služby

HR transformace

Více než kdykoli předtím potřebují společnosti silné HR, které dokáže jasně, měřitelně a efektivně přispívat k naplňování cílů organizace, zvyšování její hodnoty a pozice na trhu. Bohužel ne každá HR iniciativa je transformační. Právě v této oblasti můžeme pomoci: víme totiž, že úspěch HR transformace daleko přesahuje vytvoření pouhé kapacity na dodávání HR služeb a zaměřuje se na budování schopností HR, důvěryhodnosti u byznysu a propojenosti napříč organizací.

Strategie HRVydejte se naproti budoucnosti HR díky efektivní strategii a nastartujte změnu

Navrhujeme HR strategie a operační modely včetně rolí a adaptabilní struktury za účelem navigace organizace směrem k  budoucnosti HR, udržitelné hodnotě a dosahování smysluplných pracovních výsledků, a to prostřednictvím kombinace HR, pracovní sílya technologických řešení.

Mezi naše služby patří např.:
  • Tvorba operačního modelu
  • Optimalizace HR procesů

Analytika zaměstnaneckých datVyužívejte dostupných dat k naplnění potenciálu firmy

Pomáháme organizacím predikovat a rozumět makro trendům, které ovlivňují pracovní sílu, a to skrze analýzu dat a chování zaměstnanců. Díky tomu jsme schopni identifikovat klíčová témata, která přispějí k dosažení udržitelné výkonnosti společnosti.

Čtěte více

Digitální HR a zaměstnanecká zkušenostMaximalizujte hodnotu investic do technologií

Vytváříme strategie a plány pro zavedení HR technologií, a to od samotného výběru řešení přes jeho design až po implementaci. Díky našemu odbornému vedení se tak společnostem daří maximalizovat hodnotu vložených investic do zvolených technologií.

Mezi naše služby patří např.:
  • Řízení dodávek komplexních HR systémů
  • Výběr HR systémů

Čtěte více

Implementace SuccessFactorsVyužijte nejpokročilejších technologií k dosažení trvalé hodnoty

Navrhujeme, implementujeme a integrujeme SuccessFactors řešení, abychom podpořili pozitivní zaměstnaneckou a uchazečskou zkušenost, stejně jako abychom umožnili našim klientům dosáhnout budoucnosti práce již nyní. Díky SuccessFactors se společnostem daří pracovat novým způsobem, dosahovat vyšší přidané hodnoty a efektivních výsledků práce.

Čtěte více

Komplexní projektový management v oblasti HRNepodceňujte řízení změn při zavádění nových řešení

Provázíme klienty hlavními úskalími, ke kterým může dojít například v průběhu implementace nových HR systémů či zavádění digitalizace v oblasti HR. Vycházíme z reálné zkušenosti vedení komplexních projektů v kombinaci s ověřenou metodologií implementace HR systémů. Zároveň na projektu zajišťujeme i tzv. Quality Assurance.

Kontaktujte nás

Michal Komora

Michal Komora

Manažer

Michal je manažerem v týmu Human Capital Advisory Services, Deloitte Czech Republic. Má zkušenosti s analýzou podnikání a strategickými směry, cílovou analýzou trhu a péče o klienty. Před nástupem do ... více