O nama

Deloitte d.o.o. Izvješće o transparentnosti

Svi podatci navedeni u ovome izvješću odnose se na stanje Društva na dan 31. prosinca 2020., godine osim ako je drugačije navedeno.  

Mreža Deloitte i pravna i strukturna uređenja u mreži

O Deloitteu

“Deloitte” je brend pod kojim surađuju desetci tisuća vrijednih stručnjaka u neovisnim tvrtkama širom svijeta kako bi pružali usluge revizije, savjetovanja, financijskog savjetovanja, upravljanja rizicima, porezne i pravne usluge odabranim klijentima. Te tvrtke su članovi Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), privatne tvrtke iz Ujedinjenog Kraljevstva ograničene jamstvom. Svaka tvrtka članica pruža usluge na određenom zemljopisnom području i podliježe zakonima i stručnim propisima određene zemlje ili zemalja u kojima posluje. DTTL ne pruža usluge klijentima. DTTL i tvrtke članice DTTL-a su zasebne i različite pravne osobe koje ne mogu obvezati druge subjekte. DTTL i svaka tvrtka članica DTTL-a odgovorne su samo za vlastita djela ili propuste, ne i za one od ostalih. Svaka od tvrtki članica posluje pod nazivima "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", ili drugim srodnim nazivima. Svaka tvrtka članica DTTL-a je strukturirana na drugačiji način sukladno nacionalnim zakonima, propisima, uobičajenoj praksi i drugim čimbenicima te može osigurati pružanje stručnih usluga na njihovom teritoriju preko podružnica, povezanih društava i/ili drugih subjekata.

Vidi www.deloitte.com/about za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.

O Deloitteu Central Europe

Deloitte Central Europe (“DCE”) je regionalna organizacija subjekata organiziranih pod krovnom organizacijom Deloitte Central Europe Holdings Limited, tvrtkom članicom u Središnjoj Europi tvrtke Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Usluge pružaju podružnice i povezane tvrtke Deloitte Central Europe Holdings Limited, koje su zasebne i neovisne pravne osobe.  

Je li Vam ovo bilo korisno?