Potpora za očuvanje radnih mjesta – izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.

Perspektive

Potpora za očuvanje radnih mjesta – izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, ožujak 2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je sljedeće izmjene vezane za odobravanje potpora za očuvanje radnih mjesta:

 • Visina potpore:
  • do 3.250 kn po radniku za ožujak
  • do 4.000 kn po radniku za travanj i svibanj
 • Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:
   iznos od 203,12 kn za ožujak po radniku
   iznos od 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku
 • Rokovi:
  • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 7. travnja 2020. odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
  • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja 2020. odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine
  • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine
 • Potpora omogućena za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine
 • Potpora se može odobriti za suvlasnike s manje od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi
 • Uključeni i radnici otpušteni u ožujku ukoliko ih poslodavac ponovno prijavi u radni odnos (prema propisanim uvjetima)
 • U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj
 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (izvod s poslovnog računa). 

HZZ - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

> Detalji o mjeri