Revizija i savjetovanje

Usluge

Revizija i savjetovanje

Revizija prema nacionalnim i međunarodnim pravilima

Obavljamo reviziju i prema nacionalnim pravilima, i prema Međunarodnim revizijskim standardima.  To nam omogućuje Deloitteov međunarodni pristup reviziji, koji je u skladu sa zahtjevima kvalitete naše globalne prakse.

Računovodstveno savjetovanje

Promjene računovodstvenog zakonodavstva donose nove izazove. Naš tim domaćih i međunarodnih stručnjaka osposobljen je kako bi klijentima pomogao u postizanju usklađenosti, davanjem savjeta o načinima na koje mogu ustrojiti svoje procese financijskog izvještavanja i računovodstvene poslove uskladiti s ciljevima poslovanja samog subjekta.

Prilagodba financijskih izvještaja

Mnogi naši internacionalni klijenti cijene našu potporu u restrukturiranju financijskih izvještaja prema nacionalnim zahtjevima u poznat oblik koji je u skladu s računovodstvenim načelima država iz kojih dolaze. U sklopu ove usluge klijentima dajemo dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa sadržajem njihovih financijskih izvještaja.

Financijsko izvještavanje

Kad pravne osobe žele iskoristiti mogućnosti financiranja koje se nude na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu, od ključne je važnosti da svoje sustave financijskog izvještavanja prilagode zahtjevima mjerodavnih regulatornih institucija. Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u ovom području koje, u kombinaciji s međunarodnom mrežom kojom raspolaže naša globalna organizacija, našim klijentima jamči da smo u mogućnosti podržati ih u svim njihovim pothvatima.

Uvid u računovodstvene sustave i sustave unutarnjih kontrola

Obavljamo uvide u računovodstvene sustave i sustave unutarnjih kontrola naših klijenata te primjenjujemo specifične postupke namijenjene potvrđivanju da klijenti ostvaruju svoje ciljeve u smislu:

  • efektivnih i efikasnih financijskih kontrola i sustava
  • pouzdanih financijskih izvještaja
  • usklađenosti s nacionalnim zakonima i propisima
  • usklađenosti s internim politikama i procedurama
  • odgovarajuće zaštite imovine društva od prijevarnih radnji.
Računovodstvene konzultacije

Deloitteova grupa za računovodstvene konzultacije pomaže klijentima u analizi, tumačenju i primjeni novih računovodstvenih standarda i nove računovodstvene regulative. 

Edukacija

Naši stručnjaci svjesni su prednosti usluga koje izlaze izvan uobičajenih okvira, a to je zapravo prijenos znanja. Time omogućujemo realizaciju korjenitog i trajnog podizanja kvalitete u financijskom izvještavanju. Ovaj vid prednosti očituje se kroz svakodnevno pružanje usluga, suradnju s klijentovim zaposlenicima te u obliku službenih seminara. Vrijednost naših usluga krije se ne samo u onome što isporučujemo nego i u znanju koje naši klijenti stječu s nama kao poslovnim partnerima.

Financijsko dubinsko snimanje

Ova usluga ima za cilj zaštititi interese potencijalnih ulagatelja, a naši stručnjaci koriste alate koji omogućuju smanjenje investicijskog rizika. Naša multifunkcionalna metoda omogućuje interesnim stranama, vlasnicima, vjerovnicima, bankama i državnim tijelima rješenja u vidu cjelovitih procjena rizika.

Revizija usklađenosti s pravilima

Ugovori i sporazumi prvi su kritični korak u svakom poslovnom odnosu, no oni su tek papir. Njihova moć je u mogućnosti njihove provedbe, što započinje revizijom ugovora.

Klijentima u ispunjenju raznih obveza koje se tiču poštivanja zakonom propisanih pravila pomažemo neovisnim revizijama i uvidima u određene poslovne knjige, isprave i podatke, kojima klijentima olakšavamo da utvrde odstupanja od pravila i učvrste povjerenje u integritet informacija, sustava i procesa obuhvaćenih uvidom. Pomoć se može sastojati i u pregledu usklađenosti financijskih konta i izvješća s odredbama mjerodavnih zakona i propisa, kao i u upućivanju odgovornih osoba klijenata u načine ispravnog vođenja poslovnih knjiga i drugih knjigovodstvenih isprava.