Rješenja

Izvještavanje o učinku

Pomoć pri mjerenju, upravljanju i izvješćivanju o učinku organizacije na gospodarske, društvene i okolišne uvjete

Problem

Izvještavanje o učinku

Netočne i nepotpune informacije o stvarnim posljedicama aktivnosti društva dovode do pogrešne raspodjele sredstava i često do donošenja loših odluka.

Uprava društva može biti svjesna nedostataka takvih informacija, ali joj je zbog ograničenosti različitih resursa (vremena, kvalificiranog osoblja) otežano odgovarajuće strukturiranje postupka izvještavanja o učinku.  

Rješenje

Izvještavanje o učinku

Pomažući brojnim klijentima u postupku izvještavanja o učinku, Deloitte je razvio široki spektar vrsta potpora koje je moguće pružiti zasebno ili zajednički, ovisno o potrebama klijenta. One su:

 • analiza ključnih područja učinka i određivanje važnih sfera utjecaja organizacije na društveno i gospodarsko okruženje
 • osmišljavanje parametara za mjerenje gospodarskog, društvenog i okolišnog učinka
 • analiza fiskalnog i gospodarskog utjecaja (izravnog, neizravnog i izazvanog) organizacije s gledišta industrije, regije i države
 • analiza učinka regulatornih i gospodarskih promjena na organizaciju, okoliš i industrije, analiza i osmišljavanje alternativnih scenarija te gospodarske analize na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini
 • razvoj plana strateških aktivnosti s ciljem ublaživanja negativnih utjecaja i jačanja pozitivnih utjecaja na okoliš (prema potrebi, i pružanje potpore pri dobivanju javnih sredstava za financiranje odabranih aktivnosti)
 • priprema i provedba sustava za upravljanje sveukupnim učinkom organizacije na okoliš
 • priprema materijala za objavu (uključujući izvještaje, brošure, mobilne aplikacije, internetske stranice itd.) te razvoj drugih alata za vizualnu i elektroničku komunikaciju (npr. priprema videozapisa radi predstavljanja rezultata analize učinka)
 • osmišljavanje strateškog i komunikacijskog akcijskog plana te pružanje potpore u okviru odabranih komunikacijskih aktivnosti za predstavljanje rezultata analize učinka.

Glavne koristi za klijente:

Izvještavanje o učinku

 • stvaranje privlačnog i pogodnog okruženja za poslovanje društva
 • transparentna komunikacija s dionicima
 • potvrđivanje opravdanosti poslovanja društva
 • svjesne poslovne odluke i optimizacija aktivnosti
 • odgovarajuća raspodjela resursa i metoda za njihovu upotrebu
 • utvrđivanje novih mogućnosti u čitavom lancu vrijednosti
 • upravljanje rizicima, uključujući rizicima u pogledu ugleda
 • promidžba odgovornih poslovnih ideja i održivog razvoja
 • povjerenje između poduzeća i njegova okruženja.