Deloitteova istraživanja

Deloitte i ove godine bira najboljeg financijskog direktora Hrvatske

CFO konferencija 2017. - Financije u digitalnom svijetu

Prepoznajući sve veću ulogu financijskih direktora (CFO) Deloitte i ove godine pokreće izbor najboljeg financijskog direktora. Natječaj za CFO-a godine otvoren je do 10. veljače 2017. godine

Od nekadašnjih konzervativnih kočničara koji kontroliraju blagajnu, financijski direktori su postali motori promjena, jedna od ključnih karika u organizacijama, osobe koje daju važne strateške savjete i donose odluke, glavni su zaključci druge konferencije posvećene ulozi financijskih direktora održane u veljači 2016. godine.

Prepoznajući sve veću ulogu CFO-ova Deloitte bira najboljeg financijskog direktora na temelju vaših prijava, a koje će izabrati stručna komisija prema niže navedenim kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima. Nagradu CFO-u godine dodijelit ćemo na konferenciji CFO 2017. koja će se održati 22. veljače u hotelu Esplanade u Zagrebu.

Pozivamo sve CFO-ove da se prijave na natječaj koji će biti otvoren do 10. veljače 2017. godine. Prijave osim osobnih podataka samih financijskih direktora (ime i prezime, naziv trgovačkog društva, CV) moraju sadržavati i odgovore na pitanja koja se odnose na kvalitativnu ocjenu.

Preuzmite kriterije natječaja.

Stručna komisija će računati kvantitativni dio ocjene koji će nositi do najviše 50 bodova na osnovu posljednjih javno dostupnih financijskih izvještaja.

Kvantitativni dio ocjenjivanja će se temeljiti na slijedećim pokazateljima:

 1. EBITDA marža
 2. Koeficijent obrtaja ukupne imovine
 3. Odnos duga i kapitala
 4. Koeficijent tekuće likvidnosti

Komisiju za izbor CFO-a godine čine:

 • Bernard Jakelić, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Sonja Popović, direktorica, SAP d.o.o.
 • Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 • Ante Samodol, ekonomist specijaliziran za financije
 • Bojan Molnar, Deloitte

Pobjednika natječaja očekuju vrijedne nagrade:

 • trodnevni put u Bruxelles na Deloitteovu Next generation CFO akademiju
 • poslovno savjetovanje Deloittea u trajanju od 20 sati
 • priznanje u obliku statue

Prijave možete poslati do 10. veljače 2017. na mtonzetic@deloittece.com

SAP Glavni pokrovitelj
Glavni pokrovitelj

Prijave

možete poslati do 10. veljače 2017.
na
 mtonzetic@deloittece.com

CFO Konferencija 2017.
22. veljače 2017.
 Hotel Esplanade Zagreb

Je li Vam ovo bilo korisno?